KIRKEN: Bispedømmene fra Agder og Telemark til Møre har siden 2013 opplevd en markant nedgang i antall søkere per utlyst prestestilling, skriver Dagen. Med unntak av Møre opplevde disse bispedømmene en opptur de foregående fem årene, men de påfølgende nedgangen var større.

I Møre var det 2,8 søkere per stilling for fem år siden. Nå er det bare 1,8. Personalsjef Alice Elnes mistenker at tallene skjuler en enda mer utfordrende situasjon.

– Vi lyser jo ut mange stillinger tre til fire ganger. Hvis vi ikke får søkere, finner vi kanskje en midlertidig løsning med en vikar. Jeg tror ikke at statistikken teller med stillingene der det ikke ble tilsetting, sier hun.

Elnes sier bruk av teologistudenter som sommervikarer er et godt rekrutteringstiltak som får både de kommende prestene og arbeidsgiveren muligheten til å bli kjent med hverandre.

Personalsjef Cathrine Waaler Halstensen i Bjørgvin bispedømme sier det er spesielt vanskelig å rekrutterer til distriktene.

– Men det er heller ikke automatikk i at sentrumsnære stillinger som vi har hatt mange søkere til før har det nå.