HAUGALANDET: I Haugesund beveger smitten seg nå over på den eldre delen av befolkningen.

– Den siste uken så har det blitt større spredning i alder, og gjennomsnittsalder er blitt mye høyere. Færre barn i barneskolealder er smittet nå, sammenlignet med den første uken med smittestigning, sier kommuneoverlege i Haugesund, Jostein Helgeland.

22 positive testsvar

– Hvordan er smittetallene nå?

– I går var det 22 positive testsvar for helgen. Det ligger altså på det samme nivået som det har gjort den siste halvannen uke. Vi ser på det som kalles for 14 dagers insidensen. Der ser man hvor mange smittede det er per 100.000 innbyggere. Og det tallet stiger som regel i løpet av de 14 første dagene etter første dag med økt smitte, sier Helgeland.

14 dagers insidens

Bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere siste to uker

Etter at de første 14 dagene er passert, så vil det sannsynligvis ikke være noen videre stigning.

– Smittetallene vil stabilisere seg. Og de siste dagene har de gjort det. Tallene har ligget mellom 10 og 25 smittetilfeller de siste 12–13 dagene.

Nå er fokuset på hvilke aldersgrupper som rammes.

– Den største bekymringen akkurat nå er ikke smittetallene, siden de er stabile. Men det er at flere og flere i høy alder smittes. Folk i 60- og 70- og 80-årsalderen. Også fullvaksinerte. Og flere blir mer alvorlig syke. Det er bekymringsfullt. Det ser vi spesielt på sykehusinnleggelsene. Det er ingen dramatikk om det nå, men det er en bekymring dersom det øker videre.

Smitte mellom fullvaksinerte

Det observeres også en tendens til økende smitte mellom fullvaksinerte.

– Det så vi ikke like mye for noen uker siden. Det kan være tegn på at smittetrykket øker. Men det må absolutt ikke tas til inntekt for at vaksinen ikke virker. For det gjør den. Dens viktigste funksjon er å beskytte mot alvorlig sykdom og død. Og det gjør den. Hadde vi hatt denne situasjonen for et år siden, så hadde vi sett et helt annet bilde i sykehusinnleggelser og dødsfall.

– Hvordan er det med bemanning?

– Smittesporing krever innsikt i regelverket og hvordan den sporingen skal foregå. Så det er krevende å lære opp nye folk på det feltet. Det skal være mer automatikk i smittesporingen nå, ved at smittede skal varsle nærkontakter selv, og det er de flinke til, sier Helgeland.

Siden nærkontakter ikke lenger skal i karantene, blir smittesporing enda viktigere.

– Vi ser fortsatt på smittesporing som viktig, kanskje enda viktige siden karantene ikke brukes på nærkontakter lenger. Det å kartlegge hvem som skal inn i testregime er det viktigste redskapet vi har nå.

– Hvor mange tester seg?

– Det har vært stabilt de siste 14 dagene: Det økte da smitten økte, og så har det holdt seg stabilt. Det ligger jevnt på 200 hver dag. Og det er bra.

Ikke like bratt stigning lenger

I Karmøy kommune er det meldt om 17 positive smittetilfeller så langt i tirsdag.. Dagen før var det tolv.

– Det vi så mandag var at færre testet positivt sammenlignet med forrige mandag. Nå ser vi på den såkalte 14 dagers insidensen. Det er for å ha sammenlignbare tall mellom kommuner og land i et lengre tidsperspektiv, sier Katrine Haga Nesse, kommuneoverlege i Karmøy kommune.

I Karmøy har trenden vært jevnt stigende den siste halvannen uken. Men selv om antall smittede per dag øker, så er økningen mindre.

– Så vi aner tendenser til utflating. I uke 42 var det 19 positive tilfeller, så var det et hopp til 103 stykker i uke 43. Og så 160 i uke 44. Det er stigning, men den er ikke like bratt lenger.

– Hvordan er det med bemanning?

– Vi står i de samme utfordringene som Haugesund. Men her har vi et knippe med smittesporere som er godt trent. Men det er krevende fordi det blir mye overtid.

– Hvor mange tester seg?

– Forrige mandag var det ekstremt mange, så det er mer representativt å se på forrige tirsdag. Da var det 220 personer som testet seg. Mens i dag så er tallet på 178, så langt. Så det er relativt god testaktivitet fortsatt og det er vi avhengig av at forsetter, sier Haga Nesse.

Færre tilfeller relatert til Fatland

I Vindafjord ble det meldt om 14 positive hurtigtester mandag.. De skal nå PCR-testes av kommunen.

– Så de vil vi få svar på seint tirsdag kveld eller onsdag morgen. Trenden er at vi finner færre smittede relatert til Fatland-utbruddet, men flere i bygdene. Det er hovedsakelig snakk om folk i aldersgruppen 35 til 50, sier kommuneoverlege i Vindafjord, Terje Kleiven.

Også der kan de se ut til at smitten har stabilisert seg.

– Jeg har jeg ingen oppdaterte tall enn så lenge på hvordan vi ligger an denne uken, men det jeg kan si er at det virker som smitten har stabilisert seg. Det er fremdeles mye smitte, men det øker ikke i antall fra dag til dag ser det ut som, sier Kleiven.