Eide Marine anmeldt av Miljødirektoratet

«Tide Carrier»fikk motorstopp og ligger fortsatt i Gismarvik

«Tide Carrier»fikk motorstopp og ligger fortsatt i Gismarvik Foto:

Av og
Artikkelen er over 3 år gammel

Eier Julia Shipping Inc og tidligere eier Eide Marine eiendom er anmeldt for forsøk på ulovlig eksport av avfall. Miljødirektoratet mener at lasteskipet Harrier var på vei til ulovlig opphugging.

DEL

Miljødirektoratet har meldt både Eide Marine Eiendom og Julia Shipping for forsøk på ulovlig eksport av avfall.

Direktoratet mener lasteskipet «Tide Carrier», som nå heter «Harrier», var på veg til ulovlig opphogging da det kom i havsnød utenfor Stavanger i midten av februar. Båten hadde før den tid vært nesten 10 år i opplag i Høylandsbygd.

Det 235 meter lange lasteskipet ble kort tid før avreise fra Høylandsbygd solgt til et rederlag hjemmehørende i Karibia. Skipet kom til Høylandssund i november 2006, etter at Eide Marine Services kjøpte det fra New Orleans i USA. Etter planen skulle de bygge det om til å bli et tungløftskip, men dette ble det aldri noen av, og skipet ble liggende i opplag.

Etter at båten nesten gikk på land er den tatt i arrest, og ligger nå til kai i Gismarvik havn i Tysvær.

LES OGSÅ: Tide Carrier politietterforskes
LES OGSÅ: Hun får ikke reise fra Norge

Direktoratet forklarer

I en pressemelding fra Miljødirektoratet datert 28.04 heter det at avfall er en ettertrakta handelsvare, men at feil behandling kan gjøre store skader på menneske og miljø. For å hindra at avfall kommer på avveie er det utvikla et omfattende internasjonalt regelverk basert om farlig avfall, blant annet for å unngå at avfall blir dumpa i utviklingsland.

Det er ulovlig å eksportere avfall ut av Norge uten samtykke fra myndighetene i både eksport- og importlandet.

I pressemeldingen heter det videre at for drøye tre uker siden påla Miljødirektoratet Harrier å bli i Norge etter mistanke om at lasteskipet var på veg til ulovlig opphogging med større mengder oljeholdig avfall om bord.

Av den grunn har Miljødirektoratet har anmeld Julia Shipping Inc. og Eide Marine Eiendom AS for forsøk på ulovlig eksport av avfall.

– Vi mistenker at både nåværende og tidligere eier har hatt til hensikt å hugge opp skipet i Pakistan. Det har de ikke tillatelse til, og heller ikke til å ta med seg det oljeholdige avfallet ut av landet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.


LES OGSÅ: Dykkere har funnet omfattende skader
LES OGSÅ: Gammel smøreolje var trolig årsaken til havari

Signaleffekt

Ifølge en rapport fra NGO Shipbreaking Platform gikk 668 av totalt 862 opphogde skip i 2016 til såkalt «beaching»: Skipene blir kjørt opp på strendene i land som Pakistan, India og Bangladesh, og blir plukka fra hverandre manuelt med høy risiko for miljøet og arbeidernes liv og helse.

– Vi ville stanse dette skipet og unngå eksport av farlig avfall som kan føre til miljøskade i andre land. Ikke minst av allmennpreventive grunner er det viktig å straffeforfølge denne saken, sier Ellen Hambro.


LES OGSÅ: Tide Carrier ba aldri om hjelp
LES OGSÅ: Tide Carrier slepes mot Gismarvik

Streng lov

Strafferamma ble fra 1. januar 2015 økt for ulovlig grensekryssende transport av avfall etter forslag fra Miljødirektoratet.  Der ulovlig avfallseksport tidligere kun medførte bøter, ble strafferammen økt til fengsel i opptil to år i tillegg til bøter.

Georg Eide i Eide Marine Eiendom ønsker ikke å kommentere saken til Kvinnheringen. Advokat Richard Bjerk i Wikborg Rein, som representerer Julia Shipping Inc. har av NTB blitt spurt om å kommentere saken, men har også avstått fra dette. 

Artikkeltags