STORD: De er tildelt oppdragene med å resirkulere stålunderstellene til Heather A og Ekofisk 2/4G. Med det bygger de på en allerede stor ordrereserve. Nærmere 100 prosent av understellene vil bli resirkulert.

Aker Solutions mottok nylig et intensjonsbrev fra tungløftkontraktør Saipem for å ta imot, demontere og resirkulere den øvre delen av oljeselskapet EnQuests Heather A stålunderstell, skriver de i en pressemelding.

Plattformen ble installert på britisk sokkel nordøst for Shetland i 1977/78. Oppdraget som Aker Solutions nå får består i å ta imot, demontere samt resirkulere den øvre delen av stålunderstellet, som er rundt 83 meter høyt og veier om lag 6.000 tonn inkludert stigerør og annet tilhørende materiell.

Leveringen skjer trolig i 2026

Stålunderstellet vil bli tatt av felt av Saipems tungløftefartøy S7000 og levert til Aker Solutions demontering- og resirkuleringsanlegg på Stord. Foreløpig ser det ut som leveringen vil skje i 2026, med opsjoner for levering i 2027–29.

I pressemeldingen fra Aker Solutions kommer det også fram at Allseas nylig bekreftet en opsjon for Aker Solutions til å ta imot, demontere og resirkulere stålunderstellet til Ekofisk 2/4G. Ekofisk 2/4G er en stigerørsplattform som ble installert på Ekofisk-komplekset i 1981, og som knytter Valhall-feltet til Ekofisk-komplekset.

– Et marked i vekst

Det 3.200 tonn tunge understellet vil bli tatt av felt av Allseas’ Pioneering Spirit, og er forventet levert til Aker Solutions’ anlegg på Stord neste år.

– Demolering er et marked i vekst. Aker Solutions har en stor og voksende ordrereserve, og samarbeider for tiden med alle de store tungløftkontraktørene for å sikre trygg og forutsigbar demontering og resirkulering av utrangerte offshore-installasjoner, sier Thomas Nygård, direktør for Aker Solutions’ demoleringsvirksomhet, i pressemeldingen.

– For disse stålunderstellene, forventer vi å kunne resirkulere nær 100 prosent, hvilket utgjør betydelige bidrag til sirkulærøkonomien og reduserte utslipp, sier Nygård.