Siste korona-innleggelse henger sammen med "ungdomssmitten"

Kommuneoverlege Jostein Helgeland i Haugesund forteller at ting har roet seg i Haugesund etter den mulige oppblomstringen av smitte blant ungdom på Haugalandet.