Får strengere krav

AF Decom.

AF Decom. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

AF Decoms og Kværner Stords gjenvinningsanlegg for utrangerte offshoreinstallasjoner får nye og skjerpede miljøkrav.

DEL

VINDAFJORD: Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) innfører nye og strengere miljøkrav til bedrifter som hogger opp utrangerte oljeplattformer og andre offshoreinstallasjoner.AF Miljøbase Vats er det første av tre slike anlegg i drift som blir pålagt nye krav, melder Klif i en pressemelding onsdag.

De nye kravene

De nye kravene innebærer blant annet følgende:

  • Bedriften skal redusere utslippene til luft, ved å fjerne mest mulig maling før det blir brukt skjærebrenner på konstruksjonene
  • Det skal tas jevnlige målinger av støvnedfallet i randsonen rundt bedriften sitt område.
  • Klif innskjerper utslippsgrensene til sjø for bly og oljeholdig vann, og fastsetter nye og strenge utslippsgrenser for de prioriterte miljøgiftene arsen og krom.
  • Klif stiller nye krav til finansiell trygghet for farlig avfall som blir lagret på bedriftsområdet.
  • Bedriften kan vedlikeholde skip og borerigger som ligger til kai ved AF Miljøbase Vats. Vilkåret er at arbeidet kan utføres uten at det oppstår fare for forurensing eller støy ut over fastsatte grenser.

500 installasjoner

På norsk sokkel står det rundt 500 offshoreinstallasjoner, som samlet består av flere millioner tonn stål og betong. Installasjonene inneholder også rikelig mengder farlig avfall.

– Internasjonalt regelverk krever i utgangspunktet at slike installasjoner blir tatt til land etter bruk, og vi må håndtere avfallet fra offshorebransjen her i Norge. Vi står foran en periode med økende aktivitet på dette området, og derfor er Klif i ferd med å gjennomføre nye og strengere miljøkrav til alle bedriftene i bransjen, seier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) i pressemeldingen.

AF Decom har fire uker på å kommentere varselet om de skjerpede kravene.

Kværner Stord vil bli omfattet av det nye regelverket etter at en pågående revisjon av virksomheten er ferdig.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK:

Artikkeltags