Sjefen har fått ny jobb. Rederi avvikles og båter selges

Nå vender Stacy Ferkingstad tilbake til sin gamle arbeidsgiver.