Sjefen mener 60 millioner til Veakrossen–Åkra er beste alternativ

Når ordførerne i Haugalandspakken møtes i neste uke, må de bli enige om hva de siste frie midlene på rundt 350 millioner skal brukes til. Anbefalingen fra samferdselssjefen er Salhusvegen (125 millioner), Fagerheim–Førland (170 mill.) og Veakrossen–Åkra (60 mill.).