Enigheten i forhandlingene som har vart siden april, ble bekreftet i en børsmelding fredag ettermiddag, skriver Sysla.

Solship Invest 3 AS eier Deep Sea Supply-rederiet, det ene av de fire rederiene som slo seg sammen til å bli Solstad Farstad i 2017. Rederiet restrukturerer nå gjelden til Deep Sea Supply-delen av det fusjonerte storselskapet.

Avtalen innebærer at 48 millioner dollar som Solship Invest 3 skal betale til kreditorene, får utsatt betalingsfrist til 31. desember 2019. Samtidig får Solship Invest 3 et lån på 27 millioner dollar.