FISK: Eksporten hadde en volumnedgang på 3 prosent og en verdiøkning på 8 prosent.

– Det er svært gode nyheter for Norge. 2019 vil gå inn i historiebøkene. En svak norsk krone har betydning, men en verdiøkning på 8 prosent betyr like fullt at sjømatnæringen styrker sin posisjon og bidrar til enda mer aktivitet og jobber i hele landet, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp).

Tom-Jørgen Gangsø, som er direktør for markedsinntekt og markedsadgang i Norges sjømatråd, trekker også fram prisvekst for flere av Norges viktigste kommersielle arter og relativt god markedsadgang.

Fakta om norsk sjømateksport

* Laks er den viktigste arten, og står for om lag 67 prosent av eksportverdien. Også torsk (10 prosent) og makrell (4 prosent) er viktige arter.

* EU er Norges klart viktigste marked.

* Frankrike er landet som konsumerer mest norsk sjømat, til en verdi av over 7 milliarder kroner i 2019. Også Storbritannia, Spania og Italia er blant Norges ti viktigste markeder.

* Utenfor EU er USA det landet som importerer mest norsk sjømat. Eksporten til USA har vært på 6,7 milliarder kroner i 2019.

* Enkelte land har stor import av norsk sjømat, men sjømaten konsumeres likevel ikke der. Polen, Danmark og Nederland er eksempler på slike land.

* Kina er det største vekstmarkedet for norsk sjømat. Det ble eksportert norsk sjømat til Kina for 5,2 milliarder kroner i 2019, opp 40 prosent fra 2018.

Laksen troner på topp

Laks var suverent størst i volum og verdi. Eksporten av laks i 2019 var på1,1 million tonn, mens verdien var på 72,5 milliarder kroner. Dermed økte volumet med 6 prosent, mens verdien økte med 4,8 milliarder kroner, eller 7 prosent, fra året før.

I tillegg til ny eksportrekord, viser en rapport at sjømatnæringen for første gang skapte verdier for over 100 milliarder kroner. Rapporten som Sintef og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering presenterte sist høst, viser at næringen bidrar med om lag 4 prosent av bruttonasjonalproduktet.

29.000 årsverk utføres direkte i næringen, mens 37.000 årsverk skapes som ringvirkninger.

– At laks er i særklasse den største arten målt i volum og verdi, er ikke overraskende. Jeg har stor tro på at vi vil se en ytterligere vekst innen lakseoppdrett fremover, men forutsetningen er at det skjer på en bærekraftig måte. Beslutningen om hvilke av de 13 produksjonsområdene som kan få vokse, kommer nå også snart, sier Nesvik.

Villfisk

Av villfisk er torsk den største arten målt i verdi. Norge eksporterte 181.000 tonn torsk for 10,1 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 8 prosent, men rekordhøy eksportverdi.

– Selv om det er nedgang i volum for flere av villfiskbestandene, er det gledelig å se verdiøkning også for disse bestandene, sier statsråden.

Det er en reduksjon for villfiskbestandene på 10 prosent i volum, mens verdien økte med 2,7 milliarder kroner eller 10 prosent fra 2018.

Polen er Norges største marked målt i eksportverdi, med eksport av 230.000 tonn sjømat til 10,6 milliarder kroner – en økning på 1 prosent i volum og 4 prosent i verdi, tilsvarende 407 millioner kroner.

Sjømateksporten til Kina økte med hele 1,5 milliarder kroner, eller 40 prosent, opp til 5,2 milliarder kroner.