– Skabbutbruddene på skolene i Haugesund har roet seg ned

Men nye utbrudd kan komme i løpet av vinteren.