Skal ansette 90 personer

Rogaland fylkeskommune øker bemanningen i veiadministrasjonen med 90 stillinger.