Det er skremmende hvor uforutsigelig flertallet i Karmøy kommunestyre er. I årevis har vårt frivillige arbeid vært basert på tillit til reguleringsplanen som kommunen selv utarbeidet. Til latteren fra papegøyen til kommunestyrerepresentant Einar Endresen, vil ordfører Jarle Nilsen og flere sentrale politikere, bryte samarbeidsavtalen mellom kommunen og våre 5.000 frivillige i de 35 klubbene som eier Fjord Motorpark.

I tillegg opptrer kommunestyrets flertall illojalt i forhold til de regionale planer som kommunestyret har forpliktet seg til sammen med nabokommunene. «Regional reiselivsplan for Haugalandet» og «Regional utviklingsplan», er de to viktigste planene for å oppnå vekst og attraktivitet på Haugalandet. Fjord Motorpark er beskrevet i begge planene. I Regional reiselivsplan er Fjord Motorpark definerte som et av regionens viktigste reiselivsprosjekt, ikke uten grunn.

Fjord Motorpark tilrettelegger for hele 30 idrettsgrener og blir en flerbruks idrettsarena for motorsport, sykkelsport og luftsport. Et interkommunalt prosjekt som kan gi Haugalandet et helt unikt og mangfoldig idrettstilbud som vil trekke 90.000 tilreisende, gi 75 millioner kroner i verdiskaping og 65 arbeidsplasser, hvorav 11 nye arbeidsplasser på selve idrettsanlegget. Bare cruiseturisme har høyere forventninger til antall tilreisende.

Til sammenligning har Nordvegen Historiesenter på Avaldsnes kun 40.000 besøkende. Karmøy kommunestyre har ingen forslag om hvordan kommunen skal kompensere for «tapet» av en unik reiselivsattraksjon som Fjord Motorpark.

Idrettsanlegget vil også bli en attraktiv arbeidsplass for studenter med behov for sommerjobb, og har potensiale til å bli en interessant arena for arbeidstrening for innbyggere som har falt utenfor arbeidsmarkedet. Samfunnsnytten er åpenbar.

Det mest skamløse er at kommunestyrets behandling av saken, som åpenbart er basert på løgn og «skittent spill». Kommunens etiske reglement ser ikke ut til å gjelde for kommunestyret selv, bare «alle» andre. Ordføreren og hans flertall i kommunestyret framstår ikke akkurat som «gode rollemodeller». Spørsmålet vi som foreldre og frivillige har til ordføreren er - hva skal vi si til våre barn?

Befolkningsveksten de siste årene har stoppet opp på Haugalandet. Det påvirker også næringsattraktiviteten negativt. I en region med en sterkt aldrende befolkning er det særlig bekymringsfullt. Regionen må gjøre tiltak for å snu den negative trenden. Netto nedgang er størst blant de unge i aldersgruppen 20 - 40 år. Denne aldergruppen er ikke bare den mest yrkesaktive. De er også småbarnsforeldre og våre viktigste frivillige ressurser i idrettslag og idrettsaktiviteter. Som foreldre flest ønsker vi å legge best mulig til rette for våre barns fritidsaktiviteter lokalt. Idretten gir barn både fysisk og sosial mestring.

Dette skaper bolyst. Idrettens verdigrunnlag og gode rollemodeller er også utrolig viktige elementer som barn tar med seg i livet. Samfunnsnytten i et mangfoldig idretts- og fritidstilbud er åpenbar.