På onsdag kom nyheten om at styret i Norges Fotballforbund (NFF) åpner for at norske klubber kan selge alkohol til alle sine supportere. Før dette har skjenking kun vært tillatt i sponsorlosjer og i VIP-områder, avhengig av om kommunen stadion befinner seg i tillater det. Haugesund kommune er den eneste i landet med en eliteserieklubb som ikke har åpnet for skjenking der hvor det har vært tillatt. Høyre i Haugesund har tidligere ment at FKH burde fått selge alkohol i losjene, og vil støtte salg av alkohol på stadion generelt.

I desember 2019 vedtok Bystyret i Haugesund nye retningslinjer for skjenkebevilling. Disse forklarer for næringsdrivende i kommunen hva som må være i orden dersom man ønsker å servere alkohol. Rutiner for internkontroll, opplæring av personal, universell adkomst, tilgang til toaletter, salgstider og vakthold kan nevnes som noen av retningslinjene som må være på plass. Dette fungerer godt, og det er vår oppfattelse at de er greie å forholde seg til og etterleve for dem som driver med salg av alkohol i kommunen. Det er derfor sjeldent at utvalg for helse, omsorg og- sosialsaker, som er det politiske utvalget som behandler skjenkesaker, avviser en søknad om skjenking i Haugesund.

Les også

– Publikum på Stadion må selv få velge

Les også

Fotballen må være alkoholfri

I forlengelse av dette mener vi at også FKH bør få bevilling til å servere alkohol til sine kunder. Det er ingen grunn til å tro at FKH, som en seriøs næringsdrivende, ikke vil forholde seg til de fastsatte retningslinjene og at de dermed skal behandles på en annen måte enn de andre som søker.

Haugesund stadion er en underholdningsarena. Det er dermed ikke unaturlig å tilby alkohol til de besøkende slik man gjør på andre underholdningsarenaer i Haugesund. Det ferdes både voksne og barn på konserter og annet i Maritim Hall, på Sildajazzen, samt i kommunalt eide Festiviteten – til og med Edda Kino har tilbudt alkohol til sine gjester. Vi mener at dersom musikk og alkohol, eller standup og alkohol, eller film og alkohol hører sammen, for å nevne noe, kan også fotball og alkohol høre sammen.

Det er nemlig disse argumentene som brukes når flertallet i Bystyret argumenterer mot å tillate skjenking. Vi må ha såpass tillit til retningslinjene vi selv har vedtatt og aktørene i bransjen at vi stoler på at det går an å skape trygge rammer for skjenking, også på stadion.

Dette presiserer jo også NFF i sitt styrevedtak – nemlig at skjenking skal foregå i egne soner. Antakeligvis vil dette være en bedre praksis enn dagens der en barnefamilie som går på kamp like gjerne kan ende opp sittende ved siden av en hærskare som har inntatt alkohol på Indre Kai i seks timer før kampstart. Om FKH får skjenke og må forholde seg til kommunens retningslinjer for alkoholsalg, vil overstadig berusede supportere blitt stoppet i døren av vektere, slik praksis er på alle andre skjenkesteder i Haugesund. De kan og nekte salg av ytterligere enheter til personer på innsiden.

Dersom FKH ønsker å servere alkohol og sender inn en søknad til kommunen, vil vi i Høyre be om at utvalg for helse, omsorg og- sosialsaker stemmer for en dispensasjon som tillater salg på Haugesund stadion. Vi er enig i at det ikke bør tillates skjenking på idrettsarrangementer der hovedpublikummet er barn, for eksempel turneringer i idrettsparken, men slik er det ikke i dette tilfellet. Om salg av alkohol også kan være innbringende for FKH samt gjøre det litt mer attraktivt å faktisk gå på kamp, i stedet for å se den fra sofaen, er det ytterligere positivt.

Haugesund Høyre ønsker søknaden til FKH velkommen, og håper på mulighet til å ta en øl og to på kamp i framtiden.