FKHs dyktige leder, Martin Fauskanger, inviterer til alkoholdebatt. Venstre og Høyres representanter vil vinne valget med ja til skjenking på stadion.

Idrett og alkohol er ingen vinneroppskrift, tenker jeg.

Både FKH, Venstre og Høyre jobber for å ta vare på de som er rammet av rusens skadevirkninger. Hvorfor ikke forebygge med de metoder vi vet virker? At vi har restriksjoner på tilgang til alkohol viser seg å virke. Akkurat som når du lar være å ha for mye sjokolade i skapet, da spiser du mindre.

Fauskanger sammenligner med at det skjenkes på kulturarrangement. Bra poeng. Men fotball er idrett, tross alt. Av samme grunn som FKH spillerne nektes alkohol på kampdag bør publikum også kunne spare seg for dette. FKH sier sympatisk at de skal skjerme de som ikke drikker med å ha egne soner. Det er ikke sikkert dette er det viktigste grepet. Det er sannsynlig noen av de som vil drikke som burde vært skjermet for alkohol, ikke de som nøyer seg med vann og popcorn.

I sju år har KrF og flertallskoallisjonen stått støtt på «at det ikke skal skjenkes den dagen idrett foregår på arenaen». Noe som har fått applaus fra idrettsledere.

KrF vil fortsatt stå støtt i denne saken. Vi har erfaringer på å være litt i utakt med flertallet. Som med røykeloven i sin tid som nå «alle» er glade for. Å kjempe for at alkohol og idrett ikke hører sammen er ett av mange tiltak KrF tenker skal spare folk for trøbbel. De som rosemaler ved å henvise til at «alle andre får lov» mener jeg ikke tar alvoret innover seg. Og for ordens skyld; KrF har heller ikke stemt for skjenking på Festiviteten, kinoen og Billedgalleriet. Men anerkjenner at det finnes en ansvarlig skjenkebransje i byen som sørger for at ingen lider noen nød på leting etter alkohol.

Vinne valget? Ja, på saker som på best mulig måte tar vare på folks liv og helse.

Og til FKHs økonomi som trenger skjenking: Jeg får vurdere å kjøpe et sesongkort…