Kona og undertegnede hadde en forfriskende tur i Djupdalen i det vakre vinterværet vi hadde noen dager inneværende uke.

Mens vi gikk på stiene i dette flotte rekreasjonsområdet til Haugesunds befolkning, tenkte jeg bl.a. på debatten som har pågått en stund i Haugesunds Avis om skoging i området.

Diskusjonen har vel gått på hvordan parksjefen i kommunen, Vegard Forberg, har bestemt at skogfellingsprosjektet i byheiene skal gjennomføres.

Det virker for meg som "lekmann" at denne parksjefen opererer helt etter eget forgodtbefinnende og at ingen i kommunen følger opp at dette arbeidet utføres i henhold til kommuneplan og andre retningslinjer for pleie av turområdene våre.

Det er jo innlysende for de aller fleste som bruker dette rekreasjonsområdet at det her ikke kan praktiseres ordinær skogsdrift hvor tømmeret fraktes ut og alt avkutt blir liggende igjen for å "gå tilbake til naturen".

Det er vel like innlysende at hvis dette prinsippet skal praktiseres, må utførende firma bli pålagt å flytte dette avskjæret til dertil egnede områder for kompostering.

Det er helt uhørt at en person i kommunen mener at dette bare skal bli liggende og råtne der trærne felles som altså er midt i byens turområder.

I de samme områdene hvor bl.a mange frivillige organisasjoner og lag legger ned et stort arbeid i å pleie området og gjør det også mer tilgjengelig for turgåere med å lage gangstier og rasteplasser.

Enda bra at det i plan- og miljøutvalget i kommunen ble besluttet å ta en "timeout" på denne aktiviteten slik at andre øyne også blir involvert i prosessen.