Bare 18 lærerstudenter møtte til studiestart

Av de 54 studieplassene som tilbys lærerstudentene på Stord, ble bare 18 fylt opp ved studiestart i høst. Høgskolen er bekymret for at for få lærere utdannes.