POLITIKK: Etter ønske fra Stortinget om å rydde opp i regelverket rundt skolegudstjenester, presenterer nå Utdanningsdepartementet en revidert, nasjonal veileder. Der heter det at alle skoler oppfordres til å tilby skolegudstjeneste, eller et likeverdig alternativ for elever som ikke ønsker å delta i den tradisjonelle gudstjenesten.

– Mange har etterspurt en slik revidert veileder, og vi varslet allerede i vår at den ville være på plass før årets julegudstjenester, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Håper på flere gudstjenester

Enkelte steder i landet har det vært uro og uklarhet knyttet til gjennomføringen av skolegudstjenester. I 2016 viste en oversikt fra Kommunal Rapport at én av fem skoler, rundt 600 av landets vel 3.000 grunnskoler, valgte å droppe skolegudstjenesten.

Statsråden håper nå at så mange som mulig av kommunene og skolene legger til rette for skolegudstjenester.

– Det er flott at mange skoler tilbyr elevene besøk til kirken i forbindelse med jul. Kristen tradisjon og kulturarv har en naturlig plass i skolen, og gudstjenester kan være en fin måte å oppleve dette på, sier Sanner.

Han mener at den reviderte veiledningen vil føre til at det er en klarere ansvarsfordeling.

– Kommunene som skoleeier bestemmer om det skal være tilbud om skolegudstjeneste. Skolen bør ha dialog med foreldrene og gi god informasjon i forkant av skolegudstjenesten eller om det alternative opplegget, sier statsråden.

Aktiv påmelding

Tidligere ble det anbefalt at skolene hadde påmelding til skolegudstjenestene, men i den nye veilederen tas det ikke stilling til om det bør være påmelding eller avmelding. Det vil være opp til skolene selv.

– Jeg mener nasjonale politikere bør unngå detaljstyring av skolenes hverdag, også når det kommer til kultur- og tradisjonsformidling rundt jul og ellers. Veilederen gir derfor kun noen rammer rundt skolegudstjenester, sier Sanner.

For dem som ikke vil delta i skolegudstjenesten, står det i veilederen konkrete eksempler til hva skolene kan tilby i stedet, blant annet temadag, lesestund, sangstund, lysfest eller andre aktiviteter.

I veilederen blir det også understreket at alle skoleavslutninger skal være inkluderende og tilrettelagt for alle, og at skolegudstjenestene derfor ikke bør være del av skoleavslutningen.