Har ventet i 13 år på ny vei. Den vil koste 204 millioner kroner

Da Hilde og Jostein Eilerås kjøpte huset sitt i Eikjevegen i 2006, var det snakk om at veien skulle fornyes. 13 år senere har Statens vegvesen kommet med et anslag i prosjektet.