Øyner byggestart for gang- og sykkelvei til 50 mill.

Mens resten av Karmøy har relativt gode forhold for gående og syklende langs Fv. 47, mangler det gang- og sykkelvei de siste 2,7 kilometerne i sør.