Slettafjellet er det høyeste punktet på fjellryggen en har på venstre hånd når en kjører sørover fra Førland forbi Klovning og Høyvik mot Tysværvåg.

For å komme til startpunktet på dagens tur kjører du til Tysværvåg. Det anbefales å parkere bilen her da det er dårlige parkeingsmuligheter nærmere.

Ta opp ved kirken mot Hervik, ca.1,5 km til Lønning. Her går vi mot Sagbakken og videre ca 400-500 m. Når du har Erlandsfjellet med mobilmasten på toppen rett i front tar du inn til venstre.

Fotturen starter langs gårdsveien rett mot mobilmasten. Etter ca hundre meter ser du en liten bygning på høyre hånd. Rett før bygningen følger du en traktorveg oppover.

Ca. 100 m oppe i bakken går veien inn i en granskog, her kan en nede til høyre, ved bekken, se restene av et gammelt kvernhus. Langs denne bekken lå det tidligere mange kvernhus der bøndene malte kornet sitt. Alle disse er nå borte bortsett fra dette ene, som det fremdeles er en del igjen av.

Bekken heter Kvednabekken. Vi fortsetter langs traktorveien og når vi kommer ut av skogen har vi en liten bygning og fire store betongtanker foran oss. Disse tilhører Tysvær Vannverk som henter drikkevann fra Ådnavatnet, like øst for Slettafjellet, dagens mål.

Den veien du har gått og den stien/tråkket du skal følge videre har sin opprinnelse fra utbyggingen av vannverket.

Men før du går videre er det absolutt å anbefale å ta en liten avstikker opp til Sildanipen, som er det høyeste punktet framme til venstre for deg. Her kan en gjerne gå rett på, men en lettere trase er å ta mer til venstre og følge det som kan se ut som en kjerrevei opp på ryggen, her svinger den rett nordover mot høyden, og så ta opp på høyre side av denne og opp til toppen.

Det som venter her er, tross høyden på godt under 200 moh., en formidabel utsikt mot ryfylkeøyene, Bokn, Karmøy og Haugesund.

Nede ved tankanlegget igjen fortsetter vi mot Slettafjellet langs den gamle anleggsveien, som etter hvert går over i sti/tråkk.

Der den krysser bekken deler veien seg, men det er det samme hvilken vi følger for de møtes igjen litt lenger framme.

Traseen følger dalsøkket nordover, på venstre side, underveis er det en del myrer og vått terreng så gummistøvler kan være et greit fottøy.

Du skal også over en gjerdeklyver. Etter å ha passert den andre myra ser du at det er ryddet en sti som tar opp til venstre, og det er denne vi skal følge.

Stien er i starten merket med røde klosser. (Om du ønsker å fortsette rett fram vil du etter 10-15 minutter komme til Ådnavatnet.)

Stien som du skal følge opp til Slettafjellet er ikke like tydelig hele veien, men er en litt observant skulle det ikke by på noen problemer å følge den.

Det er noen steder trær og busker som har vokst over stien, men selve stien skal være ganske tydelig. Oppe på det høyeste punktet, 240 moh., står det en liten varde, og utsikten herfra står på ingen måte tilbake for utsikten fra Sildanipen.

Turfakta

VARIGHET: Ca 2,5 - 3 timer t/retur.

FRA HAUGESUND: Kjøretid ca. 30 minutter fra Haugesund. Til Tysværvåg der turen starer

PARKERING: Begrenset parkering langs veien.

KART: Norge 1:50.000 1213 IV Nedstrand fra Statens kartverk eller Friluftskart Tysvær.