Slik har smitten utviklet seg i din kommune

Bare tre kommuner på Haugalandet og i Sunnhordland har hatt nye korona-tilfeller den siste måneden.