BEREDSKAP: Politiet og oljeselskapene har ikke opplyst hva de gjør hvis installasjonene likevel får uønsket besøk av droner, men Aftenposten har snakket med førsteamanuensis ved Sjøkrigsskolen, Lars Peder Haga, om hvordan droner kan settes ut av spill.

En metode er jamming. Det vil si å sende kraftige radiobølger mot dronen for å blokkere signalene som styrer den. Det kan imidlertid skape farlige situasjoner på oljeplattformene, hvis systemer der også blir påvirket.

En annen metode er å skyte ned dronen med laser, sprengladninger eller kuler. Problemet er at dronen kan bli ødelagt, og Haga mener man trolig vil nøle med å ødelegge droner i fredstid. Hvis dronen detter ned i havet, eller blir så ødelagt at den ikke lar seg undersøke, er det også problematisk.

Droner kan også fanges i nett ved hjelp av en såkalt jegerdrone. Men Haga er usikker på hvor godt teknologien fungerer.

Han mener at den beste løsningen er å finne den som har sendt ut dronen, slik at gjerningspersonen kan stilles til ansvar.

– De kommer nok fra et fartøy som ikke ligger langt unna, mener han.