KARMØY: I 2015 startet Jakob Bråtå som leder for barnevernet i Karmøy. Han havnet fort i en mediestorm da Stavanger Aftenblad året etter publiserte artiklene om Glassjenta/ «Ida» som Karmøy barnevernstjeneste hadde ansvar for.

Siden er mye endret i barnevernet i kommunen, noe Haugesunds Avis har skrevet flere saker om.

Nå bytter imidlertid den øverste lederen beite. Bråtå har fått ny jobb i Stavanger kommune, der han 10. oktober begynner som barnevernsleder.

– Dermed slutter Bråtå i Karmøy 7. oktober. Det bekrefter kommunalsjef helse og oppvekst, Nora Olsen-Sund til Haugesunds Avis.

– Veldig kjekke år i Karmøy

– Barnevernssjef i Stavanger kommune var en utfordring jeg ikke kunne si nei til, erkjenner Bråtå.

Han er på ferie, men svarer Haugesunds Avis på tekstmelding.

– Det har vært veldig kjekke år i Karmøy. Vi har bygget et veldig godt lag i barnevernstjenesten, mange flinke og kjekke folk som leverer gode resultater, skriver Bråtå, som også trekker fram det veldig gode samspillet med overordnet administrativ og politisk ledelse.

Nå ser imidlertid 56-åringen fram til å begynne i den nye jobben i Stavanger. Barnevernstjenesten i Stavanger har et budsjett på 316 millioner og teller ifølge utlysningen 162 årsverk. Til sammenligning har Karmøy og Bokn et budsjett på 105 millioner og har for tiden 63 ansatte.

– Mange utfordringer å ta tak i der

– Det er mange utfordringer å ta tak i der, og det ser jeg fram til, sammen med de ansatte og de vi skal samhandle med, skriver Bråtå til Haugesunds Avis.

I februar ble det blant annet kjent at ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og resten av det politiske flertallet i Stavanger har bestemt at det skal gjøres en full, ekstern undersøkelse av barnevernet i Stavanger. Det skjer etter flere saker som har kommet fram i media.

I Stavanger kommune uttrykker de tilfredshet med nyansettelsen.

– Det har vært en god ansettelsesprosess, og jeg er veldig fornøyd med at vi får inn en barnevernssjef med så lang erfaring, og en som kan vise til så gode resultater, sier Jone Skjelbred, fungerende barnevernsleder i Stavanger kommune, til kommunens egne nettsider.

– Endringsvilje og nytenking viktig

Bråtå er utdannet sosionom og har også studert psykologi, barnevernsledelse og administrasjon- og organisasjonsvitenskap. Han har vært leder i den offentlige i 25 år, de siste 15 som leder for statlig og kommunalt barnevern, deriblant i Bufetat region vest – Haugesund.

Karmøy kommune lyste fredag ut Bråtås stilling som barnevernsleder. Ifølge utlysningen søker de en erfaren leder som har relevant høyere helse- og sosialfaglig utdanning, og de synes det er positivt om man også har utdanning innen ledelse.

– Kommunene er opptatt av at du som leder er engasjert og effektiv i det du gjør, har høy gjennomføringsevne, deler raust av din erfaring med kollegaer og bidrar til at vi kan spille hverandre gode, står det i utlysningen.

Det vises også til at barnevernstjenesten er i endring og det vil kreve endringsvilje, nytenkning og høy grad av sektorsamarbeid av en ny sjef.

Barnevernstjenesten i Karmøy og Bokn har også ansvar for 80 familier som er besøkshjem, og 100 familier som har oppdrag som fosterhjem. I tillegg er det 75 personer som har oppdrag som miljøarbeidere, tilsynspersoner, tilsynsførere og støttekontakter.