SVAR PÅ LESERBREV: Innstalleringen av avanserte måle- og styringssystemer, AMS, også kalt smartmålere, er en del av en nødvendig modernisering av strømnettet i Norge. Dette er bestemt av myndighetene og er den største moderniseringen av strømnettet i Norge på over 100 år.

Nesten tre millioner strømmålere skal skiftes ut, det er naturlig at en slik omfattende moderniseringen av mange oppfattes som dramatisk og voldsom.

Vi i Haugaland Kraft ønsker å lytte til kundene våre, og nettopp derfor var vi også til stede på det nevnte folkemøtet i Haugesund om smartmålere. Vi har satt oss godt inn i grunnlaget for den bekymringen det henvises til i leserinnlegget fra Trond Skaftnesmo og Ivar Rudi i Haugesunds Avis 25. januar i år.

Vi ønsker å bidra med god informasjon for å redusere de bekymringene som er uttrykt ved innføringen av disse nye målerne, knyttet til økonomi, personvern og helse.

For å ta økonomien først: De nye strømmålerne gir ikke høyere strømpriser. Med de nye målerne vil forbrukerne få mer nøyaktige strømregninger, basert på faktisk forbruk. De nye målerne kan i framtiden gjøre det mulig å prise strømmen forskjellig ut fra belastningen på strømnettet. Det blir dyrere å bruke strøm når alle bruker strøm, mens det blir rimeligere på tidspunkt når færre bruker strøm.

Når det gjelder personvern, er det viktig å vite at all informasjon om strømforbruket til våre kunder er underlagt personopplysningsloven. Det betyr at vi og andre nettselskaper og kraftleverandører, kun kan bruke de opplysningene som trengs for å sende ut riktig faktura, ikke noe mer. Du som kunde må aktivt gi tillatelse om andre skal kunne benytte seg av informasjonen man kan få fra smartmålerne, fordi det er du som eier dine egne data.

Sist, men ikke minst, er helse en sentral bekymring for mange. Alle målinger som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har gjort på disse målerne, viser at eksponeringen for stråling er langt under de anbefalte grenseverdiene. Vi i Haugaland Kraft, tar i likhet med Norsk helseforvaltning, alle som mener de lider under el-overfølsomhet på alvor. Dette er noe som er blitt grundig utredet og myndighetene satt for noen år siden sammen et eget utvalg for å undersøke forskningen på temaet. Norske helsemyndigheter konkluderte med et offisielt standpunkt om at eksponering for svake radiofrekvente felt ikke er årsak til, eller medvirkende årsak til helseplager. Dette er også noe EU-kommisjonens vitenskapelige komité støtter. For at nettverket skal fungere, kan vi ikke etterkomme fritak basert på den enkeltes bekymring, men har etablert rutiner der vi kun gir fritak som følge av legeerklæring.

Ettersom AMS-målerne er en del av en helt nødvendig modernisering av strømnettet, er vi avhengig av at alle er med på moderniseringen og denne felles dugnaden. Alle vil kunne nyte godt av en mer effektiv bruk av strømnettet. I tillegg vil vi som leverandør lettere kunne lokalisere og rette strømbrudd og feil raskere enn tidligere.

Hvor smart man ønsker at smartmåleren sin skal bli, kan man selv bestemme. En mulighet er at måleren står slik den gjør nå, hvor den rapporterer om husstandens strømforbruk. Ønsker man å ta steget et hakk videre, kan man koble seg opp til styringssystemer og selv regulere strømforbruket slik at det blir mer effektivt og miljøbesparende. Mange er også nysgjerrig på de ulike smarthussystemene som er blitt testet flere steder, hvor man kan styre og forhåndsprogrammere elementer som lys, TV, kjøkkenutstyr og varmekabler, ved hjelp av tilleggsutstyr som monteres på smartmåleren. Tiden vil vise hvilken retning norske husholdninger velger å gå, det eneste vi vet er at framtidens strømkunder er smarte.