Onsdag 16. januar var det folkemøte i Haugesund om smartmålere (AMS). De er blitt installert over hele landet i løpet av 2018, og de fleste har godtatt det uten å mukke. Riktignok er det blitt ytret bekymringer om økonomi, personvern og helse. Men lokalt har saken fått liten eller ingen kritisk belysning.

Med dette som bakgrunn hadde mange spådd et heller tynt oppmøte. Kanskje 30-40. Men Smartmålersaken er i ferd med å vokse seg stor, tross medietausheten. Da møtet åpnet var det kommet rundt 150. De som kom sist sto ved døren.

Haugaland Kraft (HK) var invitert for å svare på spørsmål fra kundene. Selvsagt visste de at det ikke var de mest fornøyde kundene som ville komme denne kvelden. At de likevel stilte opp, står det respekt av. Også bystyret var invitert, med bakgrunn i at Haugesund og Karmøy kommune er majoritetseiere i HK.

Lokale medier var selvsagt varslet. Deres fravær ble bemerket. Det folkelige opprøret vitner jo om at demokratiet er liv laga. At folk fortsatt tror det er mulig ”å snakke oppover” og bli hørt. Sett fra maktelitens tårnvindu er folkelige opprør alltid dårlig nytt. Er det fra den blikkvinkelen lokale medier ser på saken?

Møtet ville oppnå 1) å spre kunnskap om AMS-saken, det juridiske, det tekniske, det økonomiske, personvern og helse, 2) å skape en arena der folk kunne få Haugaland Kraft i tale om en sak som har opprørt mange, og 3) at folk skulle oppleve at de ikke står alene i kampen.

Einar Flydal var i sitt foredrag innom de nevnte områdene. Med bakgrunn i Telenor og NTNU har han inngående kjennskap til utviklingen innenfor telecom-industrien og bruken av den trådløse teknologien. På dette feltet er det gjort mye forskning på de biologiske virkningene av den elektromagnetiske strålingen (EMS). Flydal gikk grundig inn på dette. Dette var nok et øyeblikk av oppvåkning for mange, antakelig også for HKs utsendte.

Etter foredraget slapp folk til med spørsmål og erfaringer. Det ble etterhvert en høy temperatur. En hadde blitt sterkt el-overfølsom etter installasjon av den nye måleren. En annen hadde fått tinnitus. Etter lang tids tautrekking hadde han fått demontert senderdelen, og var nå på bedringens vei. En familie, som hadde et lite barn med immunsvikt, opplevde at HK truet med å stenge strømmen da de nektet installering av smartmåler. HK benektet at de hadde sendt slike trusler og forsikret at ”ingen ville få kuttet strømmen”.

Standardsvaret fra nettselskap og myndigheter på spørsmål om AMS og helse, er at strålingen fra måleren er innenfor grenseverdiene. Men de verdiene, fastsatt i 1998, gjelder ikke biologiske virkninger, men akutt oppvarming av kroppsvevet. Derfor har da også mange land – inkludert Sveits, Italia, Østerrike, Kina, Canada, Russland og Israel – langt strengere grenseverdier for EMS enn Norge.

De biologiske mekanismene for helseskader ved EMS er nå kartlagt på cellenivå. I 2015 tok forskeren Martin Blank initiativ til et opprop til FN og WHO, med krav om strengere grenseverdier. Oppropet støttes av 240 forskere fra 41 land.

Møtet ble avsluttet med signering av et åpent brev til HK, som 84 personer tok seg tid til å underskrive i køen ut fra lokalet.

Åpent brev til Haugaland Kraft: ”Vi, kunder i Haugaland Kraft, vil med dette skrivet henstille til HK om at de tar våre bekymringer angående den pågående installeringen av såkalte Smartmålere (AMS) på alvor.

Både prosessen og teknologien gir grunn til bekymring. Prosessen har vært teknokratisk styrt og udemokratisk. Informasjonen fra HK har ikke vært objektiv, men markedsføring av et produkt.

Den har f.eks. ikke omfattet noen betenkninger mht. personvern og helse. Det første er vel kjent og utredet av Datatilsynet. Det andre – helseproblemer ved EMS – er dokumentert i fagfellevurdert og uavhengig forskning gjennom flere år.

En oppsummering finnes i det anerkjente tidsskriftet Lancet, desember 2018: Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact. For flere referanser, se einarflydal.com og stoppsmartmaalerne.no.

(NB! Når skribenten her nevner magasinet Lancet, er det etter det vi forstår ikke selve det renommerte fagtidsskriftet The Lancet det vises til, men derimot en kommentarartikkel i The Lancet Planitary Health som er et undertidsskrift med mer åpen tilgang. Redaktør)

Vi henstiller til HK om å sette seg inn i grunnlaget for disse bekymringene. Videre ber vi om at de i sin praksis viser stor romslighet for å gi fritak for installering av AMS, samt avinstallering for alle dem som opplever ubehag med den nye måleren. For noen er livet snudd opp-ned og de kan ikke lenger sove og oppholde seg i sitt eget hjem. Symptomene har kommet som lyn fra klar himmel idet de fikk den nye AMS-måleren i hus.

At deres bitre erfaringer viftes vekk som «hysteri», er både kunnskapsløst og umenneskelig.

Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som (foreløpig) ikke rammer deg selv.