Fredag 1. juli ble dagen da vi kunne stått på de solfylte svabergene på vestkysten av Karmøy og vinket gledelig til våre øverste folkevalgte mens de seilte forbi fra Stavanger til vakre Utsira.

Det er nesten som man hører sjøfuglene synger når man tenker på det haveventyret de så foran seg under turen på det vakre glitrende havet.

Slik ble det ikke, turen ble ikke varslet for de lokale innbyggere, det var nesten som at ingen skulle vite hvilket opplegg stortingsrepresentantene var invitert ut på.

Men det er ikke sikkert stemningen hadde vært så gledelig lokalt over de upopulære planer for havvind de har overfor vår dyrebare kystsone, så det var kanskje like godt for dem at det var taust på forhånd.

På denne smøreturen, arrangert av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), petroleumselskapet Shell og Norwegian Offshore Wind, ble det nok fortalt om store planer, lovnad om tusenvis av arbeidsplasser, ny grønn energi osv. Men for oss som skjønner at havvind er en totalt feilslått energipolitikk, passer dette perfekt inn i eventyret deres.

Eventyr har aldri vært ekte, og noen må fortelle de om det.

Havet er derimot verdens største leveområde, og hjem til et eventyrlig skattkammer av forskjellige arter. Her finnes enorme variasjoner av liv, fra de minste mikroskopiske plankton til havets største skapninger - hvalene.

At vi fortsatt ønsker å foreta eksperimentelle ting i dette verdifulle havet er for oss en gåte - har vi ikke lært noe som helst av landturbinene?

Havet vil være en stadig viktigere matkilde etter hvert som verdens befolkning øker. Fisk og skalldyr slik vi kjenner det i dag, men også spiselig tang og tare kan bli en del av maten vår.

Men bare et sunt, robust og blomstrende hav kan holde denne økonomiske motoren i gang.

Havet spiller en helt avgjørende rolle for alle menneskers liv, men likevel setter vi havet under stadig større press. Det enorme mylderet av liv i havet er i ferd med å forsvinne.

Planene til disse næringslivstoppene og eventyrlystne folkevalgte virker så hemmeligholdt at lokalbefolkningen ikke skal få ta del i dette. De som vil få blinkende lys i den horisonten som har stått uberørt i all tid, vil selv ikke kunne bruke særlig med lys da havvind er spådd å gi stabilt dyrere strøm enn vi allerede har i dag.

Forsøplingen er også en trussel mot mennesker. Hvis fisk og andre sjødyr blir syke og dør, kan både matfatet og arbeidsplassene til millioner av mennesker forsvinne.

Vi må derfor ta vare på havet på en helhetlig måte.

For å snu utviklingen må vi handle raskt. Vi trenger en helhetlig forvaltning av havet, som tar vare på hele økosystemet og som beskytter leveområder for fisk, fugl og sjødyr.

Vi vet også at vi kan utvikle nye livsviktige medisiner for mennesker av ressurser i naturen, og vi må aldri glemme at havet også er natur.

Vi håper at med all denne kunnskapen og ikke minst med føre/ var prinsippet at klarer vi å bremse, i beste fall stanse unødvendig utbygging av havet med vindturbiner.

Energipolitikken er på villspor, naturkrisen er allerede et faktum - til styrende folkevalgte som fortsatt ønsker billett til "hav-eventyr" - husk at dette kan være det helt avgjørende for vår felles eksistens og fremtid.