Betalte forelegg på 6.000 kroner i ølsaken. Tre år senere krevde politiet fire måneders fengsel.

Oslomannen var allerede straffet for sin befatning med ølsaken da politiet i Haugesund krevde ham fengslet i fire måneder.