Snart blir det slutt på bompenger her

Etter planen skulle Stordalstunnelen være nedbetalt i 2030. Nå går staten inn med 100 millioner kroner ekstra. Terje Halleland tror at bomstasjonen i Åkrafjorden forsvinner allerede i 2021.