Gå til sidens hovedinnhold

Snart kan du få ta fagbrev nummer to

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Venstre og regjeringen foreslår en reform for videregående opplæring. Målet er at flere skal fullføre. Skolen må tilpasses eleven bedre, og det skal bli lettere å ta videregående for voksne. Alle skal få en ny sjanse – både til å fullføre og til å få ny kompetanse.

Arbeidslivet er i stadig endring. Det krever at arbeidstakerne er omstillingsdyktige og at utdanningssystemet legger til rette for livslang læring. Det er behov for at flere fullfører, og at flere som allerede har fullført videregående opplæring kan ta ett nytt eller ett første fag- eller svennebrev.

I dag er det få begrensninger på hvor mange grader en person kan ta i høyere utdanning eller i høyere yrkesfaglig utdanning. Men tilgangen på videregående opplæring er derimot begrenset til én fullført utdanning.

Hvert år mister over 5000 elever retten til videregående opplæring fordi de ikke greier å fullføre innen tre år, eller den tiden som er fastsatt i læreplanen. Unntakene er snevre. Det er en kjensgjerning at fagopplæringen ikke dekker elevenes og arbeidslivets behov godt nok. Under 40 prosent av dem som begynner på yrkesfag har tatt fagbrev fem år etter oppstart. Venstre og regjeringen vil gi alle disse en ny sjanse, og innføre en fullføringsrett i videregående opplæring. Uansett hvor lang tid det tar, skal hver enkelt elev nå få en reell mulighet til å fullføre og bestå, og få et vitnemål eller fagbrev.

Vi vil også løse en annen utfordring: I dag er det slik at om du har fullført videregående og fått studiekompetanse, men så finner ut at studier ikke er noe for deg, er det ikke gitt at du kan begynne på yrkesfag og ta en utdanning det er behov for i arbeidslivet. Det vil vi gjøre noe med. Derfor foreslår vi å innføre en rett til yrkesfaglig rekvalifisering – altså rett til å ta et fagbrev nummer to. Denne retten skal også gjelde for fagarbeidere som vil ta et nytt fagbrev.

På denne måten vil flere få frihet til å velge om igjen. Flere får muligheten til å velge seg yrkesfaglig opplæring. Venstre vil gi folk en ny sjanse.

Kommentarer til denne saken