Snur etter stort engasjement: – Ser på hvordan besøksdager kan gjennomføres

Flere har uttrykt kritikk mot Haugesund kommunes forbud mot besøksdag på skolen. Nå har engasjementet fått kommuneledelsen til å snu.