KJÆRE LESER: Dette er tredje gang Haugesunds Avis deler ut penger på denne måten sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB. Denne gangen skal vi fordele 750.000 kroner. Fristen er 1. mars.

I de to forrige rundene kom det inn veldig mange søknader. Det er utrolig mye godt arbeid som gjøres blant barn og unge i distriktet vårt, og som fortjener en ekstra boost fra oss. Derfor tror og håper vi på stor interesse også i år.

Ikke minst ser vi at pandemien har gjort det tøft for mange innenfor frivilligheten, men samtidig har inngripende tiltak gjort behovet for gode og tilpassede tiltak for barn og unge er ekstra stor.

For Haugesunds Avis er det viktig å være en positiv aktør i kommunene vi dekker, og de 750.000 kronene skal derfor fordeles her.

Pengestøtten fra Haugesunds Avis inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet, som er eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med det formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars. Deretter skal en lokal tildelingskomite, bestående av personer fra vår avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad

Der finner dere også mer informasjon om ordninger.

Lykke til med gode søknader.