POLITIKK: – Norge har aldri hatt det laveste skattenivået. Men skattesystemet har alltid vært stabilt. Denne stabiliteten i systemet har regjeringen kastet på sjøen, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Hun mener at endringer i skattesystemet historisk sett har skjedd etter «lange utredninger, grundige diskusjoner og brede kompromisser».

Nå reagerer hun på at regjeringen har økt skattenivået med over 50 milliarder kroner på litt over ett år.

– Årets budsjett innebærer blant annet å øke formuesskatten, arbeidsgiveravgiften, utbytteskatten og grunnrenteskatten for vannkraft. Samt helt nye grunnrenteskatter på havbruk og på landbasert vindkraft, sier Solberg.

Finansierer valgløfter

Søndag talte hun til Høyres felleskonferanse på Sundvollen utenfor Oslo. Høyre-lederen innrømmet at partiet ikke har vært imot alle skattegrepene til regjeringen.

– Men Norge må ha et større repertoar enn bare å øke skattene hvis vi skal klare å møte de langsiktige utfordringene for Norge, sa Solberg i talen.

Hun noterer seg at regjeringen hadde et kortsiktig problem i arbeidet med budsjettet:

– Å finne nok penger til å finansiere utfordringene som følge av Ukraina-invasjonen og egne, dyre valgløfter.

Kraftselskaper skrinlegger investeringer

Løsningen med å øke skattene har allerede fått konsekvenser gjennom politisk risiko ved investeringer, mener Høyre-lederen.

– Når det er stor uro rundt oss, må politikkens bidrag være å skape ro om det man kan skape ro om. Her mener jeg regjeringen har feilet.

Hun viser til kraftbransjen.

– Lyse skrinlegger investeringer for opptil fem milliarder kroner i Røldal-Suldal-kraftverkene i Rogaland. Sognekraft må trolig skrinlegge investeringer anslått til 1,4 milliarder kroner. Og listen er mye lengre, sier hun.

– Uforutsigbarhet

Stikkordet for NHOs årskonferanse tidligere denne uken var uro.

– Ordet oppsummerer godt hvordan det har vært for de som vurderer å investere i norske arbeidsplasser det siste året. Det er lite investorer liker dårligere enn uforutsigbarhet.

Slik mener hun ikke det var da Høyre styrte landet.

– Høyre vil alltid ha en politikk som gjør at de som har mest, bidrar mest. Det fikk vi til i regjering. De ti prosent rikeste betalte en like høy andel av personskatten under min regjeringstid, som da vi tok over.