«Noen ganger oppleves det som om personer mener å kjenne oss bedre enn vi kjenner oss selv», sier Solvind-gründer Jan Thiessen i Haugesund avis 14.7.2021. Det er helt riktig, for Solvinds selvbilde må justeres etter virkeligheten.

På nettsiden sin har Solvind en hel side om «Lokal forankring». Her er det litt av hvert å sitere fra, for eksempel «premissene i lokale planer er viktige for oss». Den står seg dårlig mot at prosjektet på Gismarvik har virkning som statlig arealplan. Lokale planer er satt til side. Solvind trenger realitetsorientering, og se hva de selv gjør.

Videre er det pålegg om radarstyrt hinderlys som vilkår i konsesjon. Dette for å skåne naboer, som ellers vil bli utsatt for blinkende høyintensitetslys døgnet rundt i 25 år. Solvind skriver på siden sin at de er «opptatt av den lokale forankringen» og at de «tar oppgaven med å lytte og informere alvorlig». I dette tilfellet tar de imidlertid egen forankring og egoistisk økonomisk gevinst adskillig mer alvorlig, og klager til OED for å få lov til å montere turbinene og få anlegget i drift, før konsesjonsvilkåret oppfylles, og uten hensyn til naboene som nå må leve med døgnkontinuerlige lysblink de var lovet å slippe.

Til sist stiller Tysvær kommune krav om konsekvensutredning for folkehelse. Det er også påkrevd i lovverket, og det burde være en selvfølge, moralsk sett. Særlig for et selskap som markedsfører seg med lokal forankring og god dialog med lokalsamfunnet. Men i stedet for å forankre lokalt og gå i dialog med kommunen, så klager Solvind direkte til statlig nivå med Statsforvalteren i Rogaland. Der har de ikke fått medhold.

Helsekonsekvensutredningen skal gjøres av fagpersoner, og ikke av energimyndighetene. De skal se på samlet virkning av

· Støy opp mot grenseverdi uten stille side av huset (som støyretningslinjen krever)

· Skyggekast, som oppstår når turbinbladene svinger foran solen og slår skygge av og på

· Blinkende høyintensitetslys, som 100.000 stearinlys eller fjernlys på bil 100 m unna, 40 til 60 ganger i minuttet

· Visuell totaldominans av høye tårn og svære, svingende flater

· Økonomisk skade som følge av tap på eiendomsverdi opptil flere hundre tusen kroner

Dette har opplagt konsekvensen for folkehelsen i Tysvær og på Haugalandet, og det har aldri blitt utredet, og aldri vurdert av nøytralt fagpersonell.

Tre ganske viktige ting, tilgangen på arealer, blinkende lys og folkehelse, i alle tre har Solvind gått rett over hodet på kommunen og de lokale for å få det som de vil for egen vinnings skyld. Dette er sannheten.

Samtlige innbyggere på Haugalandet kan gå opp på en hvilken som helst høyde og se tårnet som reiser seg i Gismarvik. Daglig postes bilder fra terrasser og stuevinduer. Dette er naboer som får verditap på eiendommen sin, og som bekymrer seg for nattesøvn og helse. Tysvær kommune er kontant på innbyggernes side. Solvind kan flotte seg med ord, men står med null troverdighet.

Utbyggingen av Gismarvik vindkraftverk er en katastrofe, og må stoppes.