TRAFIKK: – Det fører til at noen tømmer kloakken i veikanten eller på rasteplassen. Her må flere tømmestasjoner på plass og inn i en landsdekkende, ajourført oversikt, sier Morten Nilsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Leder i Norsk Caravan Club avdeling Haugesund & omegn, Kjell Høyvik, har hørt om NAF sine klager, og sier seg enig.

– Kommunene har seg sjøl å klandre når folk dumper kloakken i veikanten. Tilbudet er generelt for dårlig her i destriktet og på Vestlandet, sier Høyvik.

Får spørsmål hver sommer

Hver sommer får NAF mange spørsmål og henvendelser om tømming av kloakk for bobiler og campingvogner. I høysesongen er det mange innenlandske og utenlandske turister på veiene i slike fritidskjøretøy. Automobilforbundet beklager at forholdene ikke er lagt godt nok til rette for at alle skal få tømt toalettene på forskriftsmessig måte.

– Det finnes tømmestasjoner i Norge, men en del av disse er vanskelige å finne frem til på grunn av dårlig skilting. Til tross for at kommunene er lovpålagt å ha tømmestasjoner vet vi at ikke alle av landets 430 kommuner har et slikt tilbud, sier Nilsen.

Høyvik er opptatt av at bobilturismen er avhengig av gode tømmingstilbud.

– Vil vi ha turister, må vi legge til rette for dem. Det er ikke vanskelig å gi dem mulighet til å tømme toalettene og å bytte vann. Vi liker turisme, og disse turistene legger igjen veldig mye penger, derfor må vi ta vare på dem, sier han.

Høyvik legger til at campingplassene har fine tømmingsanlegg, men at det kan være tungvint for dem som kjører langt å tømme på slike plasser.

– Jeg vet at enkelte bensinstasjoner tilbyr mulighet for tømming. Men ofte har disse anleggene teip rundt seg, som markerer at de ikke er i funksjon. Da er det ikke så rart at folk dumper i veikanten, sier han.

Kommunens ansvar

I forurensingsloven paragraf 26, 2. ledd, står det: ”Kommunen skal også sørge for nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter, m.v”.

– Vi får telefonhenvendelser om blant annet at toalettinnhold ligger i veikanten, at det tømmes ved rasteplasser, bekker og innsjøer. Tilsølingen kan også være et forurensingsproblem for vassdrag, sier Nilsen.

Ingen oversikt

– I dag foreligger det ikke en samlet oversikt over tømmesteder i Norge. Det er et problem for de ferierende. En slik oppdatert oversikt bør komme på plass, og det er viktigere enn flere tømmestasjoner. Slike oversikter er vanlige på kontinentet, deriblant har tyske magasiner oppslagsverk for registrerte tømmestasjoner i hele Europa, avslutter Nilsen.

Bobilforeningen, Norsk Caravan Club og NAF er pådrivere i et arbeid i bransjeorganisasjonen Campingforum for å utvikle en ajourbasert database over hva som finnes av tømmestasjoner i landet.

– For meg er dette en kjepphest. Vi må bli bedre, vi ligger ved hovedfartsåren på Vestlandet. De er langt bedre enn oss på Østlandet og lenger nede i Europa, sier Høyvik.

Caravanklubavdelingen for Haugesund & omegn er den største avdelingen i landet med 1800 medlemmer.