Åpningstidene til folkebiblioteket har i stor grad vært de samme siden 90-tallet. Bruken og samfunnsoppdraget til folkebibliotekene har imidlertid endret seg mye på samme tid. For å kunne etterleve målet om å være en møteplass og en arena for offentlig debatt er det viktig at tilgjengeligheten og dermed også de betjente åpningstidene reflekterer dette.

Meråpent har utvidet tilgangen til det fysiske bibliotekrommet for mange, men ikke alle. For eksempel kan barn under 15 år kun bruke meråpnet i følge med en voksen. Av sikkerhetshensyn er denne grensen nødvendig. Men det utestenger alle de som ikke har voksne som tar dem med, åpner dører og gir dem muligheten til å delta på slike arenaer. Utvidede betjente åpningstider og søndagsåpent bibliotek ville gitt alle tilgang på samme vilkår. Dette er et viktig prinsipp for folkebibliotekene. Vi skal være for alle, ikke for de få.

Arbeidstider, familiedynamikk og samfunnsutvikling har også endret seg. Folkebiblioteket må følge etter. Vi må være tilgjengelige og ta innover oss hvilke behov som finnes i lokalsamfunnet rundt oss. Demokratibygging og utviklingen av åpne offentlige møteplasser og arenaer for debatt – dette er byutvikling som løfter og utvikler samfunnet vårt.

På logoen vår står det: Haugesund folkebibliotek – midt i hjertet av byen. Bibliotekets hjerte slår for fellesskapet, åpenheten og fri tilgang for alle. Jeg er enig i at det også bør slå på søndager.

Siri Vikse

Biblioteksjef