KRIM: Den selvstendig næringsdrivende mannen fra Haugalandet ble i 2018 slått personlig konkurs. Konkursen endte med politianmeldelse.

Sommeren 2019 ble han dømt for å ha unnlatt å oppgi inntekter på rundt 1,2 millioner kroner, og for å ikke ha betalt 444.000 kroner i skatt.

I tillegg hadde han latt være å betale 348.000 kroner i moms.

Han ble i Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt til et halvt års ubetinget fengsel, og til å betale ei bot på 20.000 kroner.

– Trodde jeg hadde gjort opp

Men mannens kontakt med rettsvesenet endte ikke der.

Mandag 6. mai 2019 rundt en måned før mannen ble dømt for moms- og skatteunndragelse hadde politiet mottatt en anmeldelse fra Nav.

Anmeldelsen gikk ut på at han mellom januar 2016 og februar 2017 hadde fått utbetalt dagpenger, til tross for at han hadde jobbet for mye til å ha krav på dette. Han hadde oppgitt færre arbeidstimer enn han i realiteten hadde.

På den måten hadde han fått utbetalt over 300.000 kroner som han ikke hadde krav på.

Mannen sier til Haugesunds Avis at han trodde at også dette var noe som inngikk i dommen fra 2019.

– Det var jo felles avhør for begge sakene, samtidig. Derfor trodde jeg at jeg hadde gjort opp for meg for dette også, sier han.

Ble liggende i nesten tre år

At mannen trodde han hadde sonet ferdig, er ikke helt uforståelig om man ser på hvor lenge anmeldelsen ble liggende hos politiet.

Der hadde saken ei liggetid på nesten tre år, før det i år altså ble tatt ut tiltale og saken havnet i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

– Det har selvfølgelig vært belastende. Når du tror du er ferdig, så får du etter et par år beskjed om at noe er på gang igjen... Det har vært mye rot, og ikke enkelt å forstå, sier han.

Mannen møtte forståelse for dette i retten i forrige uke, hvor saken ble behandlet som en tilståelsesdom.

Tilståelsesdom

En tilståelsesdom er en forenklet framgangsmåte hvor en straffesak avgjøres uten tiltalebeslutning og hovedforhandling.

Dette kan være en fordel for den siktede, blant annet fordi slike saker vanligvis blir raskere avgjort.

En tilståelsesdom krever at siktede gir en uforbeholden tilståelse.

Kilde: Domstol.no

I utgangspunktet kvalifiserer denne typen bedrageri for en ubetinget fengselsstraff på rundt fem måneder, men retten trakk fram både den lange saksbehandlingstida hos Nav og den lange liggetida hos politiet.

Dette er brudd på både Den europeiske menneskerettskonvensjon og Grunnloven paragraf 95, som sier at «enhver har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig og upartisk domstol innen rimelig tid».

Politiet: – Sterkt beklagelig

Påtaleleder Thomas Utne Pettersen ved Haugesund politistasjon sier til Haugesunds Avis at nærmere tre år er altfor lang liggetid for en sak.

– Det er selvfølgelig sterkt beklagelig at saker blir liggende så lenge. Politiet har over lengre tid slitt med å få bukt med restansene sine. Trygdebedrageri er alvorlig kriminalitet, men likevel blir det av og til prioritert bort til fordel for saker som for eksempel handler om mishandling i nære relasjoner, voldtekt, eller saker hvor barn er involvert, sier politiinspektøren.

Etter en totalvurdering kom retten fram til at mannen skulle dømmes til 60 dagers betinget fengsel. Det betyr at han slipper å sone, så sant han ikke begår nye lovbrudd innenfor ei gitt tidsramme.

Mannen har valgt å ikke anke dommen.