– Gjorde ingenting ulovlig

Nekter straffskyld: Tilbake i vitneboksen argumenterer Kjell Gunnar Larsen for at hans og lokallagets disposisjoner ikke er straffbare. Arkivfoto: Ruth Sunnanå Sveistrup

Nekter straffskyld: Tilbake i vitneboksen argumenterer Kjell Gunnar Larsen for at hans og lokallagets disposisjoner ikke er straffbare. Arkivfoto: Ruth Sunnanå Sveistrup

Artikkelen er over 4 år gammel

Mens retten i flere uker har sett på hvordan SOS Rasisme skaffet seg millioner i støtte, begynte man i går å se på hvor pengene tok veien.

DEL

HAUGESUND: Tidligere daglig leder i SOS Rasisme i Haugesund er tilbake i vitneboksen for å fortsette sin forklaring, nå omkring en rekke tiltalepunkter som med ett unntak bare gjelder ham.

Det dreier seg mest om økonomisk utroskap og hvitvasking i forbindelse med disponeringen av de millionbeløp som SOS Rasisme fikk i støtte, men også om bedrageri overfor Nav og et forsøk på forsikringssvindel.

Det ligger an til å bli nye, lange dager i vitneboksen for Larsen, også fordi store deler av formiddagen tirsdag gikk med til å gjenfinne dokumenter blant de 50.000 i saken. Og han har mye han vil si.

Selv om rettssaken skal gjennomføres digitalt, ble det nå nødvendig å kopiere opp store mengder dokumenter som Larsen vil bruke til å bevise sin uskyld.

Fram og tilbake om trygd

Vedtak og klager fra Nav og Trygderetten ble lest opp i et omfang som fikk de andre forsvarerne til å protestere, mens Larsen forklarte at det nå bare er en periode på 13 måneder siden han ble uføretrygdet fra Hydro Karmøy i 2000 at han ikke har vært hundre prosent ufør.

Da var han bare 50, men hans forsvarer John Christian Elden gjorde de tilstedeværende oppmerksom på at spørsmålet fremdeles er til behandling i Nav-systemet etter nye klager.

Det hele dreier seg rett og slett om at Nav trakk tilbake hele uføretrygden for Larsen da Dagbladet gjennom flere reportasjer satte søkelys på organisasjonen, fordi Nav mente han gjennom sin aktivitet viste at han hadde en arbeidsevne som ikke sto i forhold til trygdeutbetalingene.

Larsen hadde ikke varslet Nav om sine mange inntektsbringende verv, og det hele resulterte i en tiltale om bedrageri av 816.976 kroner, som Larsen nekter å godta.

Aktor, politiadvokat Hallvard Gardshol Bjørndal, gjorde det etter Larsens forklaring klart at tiltalen på dette punkt vil bli justert i forhold til Navs senere vedtak.

Retten til forsikringspenger

Larsen nektet også skyld for forsøk på forsikringsbedrageri og boforringelse da han etter en brann i SOS Rasisme sine lokaler i Oslo forsøkte å få forsikringsselskapet Unison til å utbetale forsikringssummen på 700.000 kroner til Haugesund SOS Rasisme etter at SOS Rasisme sentralt var slått konkurs og retten hadde tatt arrest i organisasjonens verdier.

Også her hadde Larsen med seg nye dokumenter som viste at det allerede to år før brannen var avtalt mellom sentralleddet og avdelingen i Haugesund at løsøre i lokalene i Oslo skulle tilhøre Haugesund.

Han påviste at forsikringsselskapet var gjort oppmerksom på dette, og at det også var Haugesund som betalte premien,

– Selvstendige enheter

Larsen innrømmet i sin forklaring at han etter konkursen i SOS Rasisme oppfordret ledere alle lokal- og fylkeslag til å tømme lagenes bankkonti ved å ta pengene ut i kontanter, men han benektet at han på den måten gjorde seg skyldig en straffbar handling som hindret at fordringshaverne i konkursen fikk tilgang til pengene.

– Tiltalen bygger på at lokallagene ikke var selvstendige juridiske enheter, men det var de. 30 av dem hadde eget organisasjonsnummer. At ikke alle hadde det, skyldes at noen fikk låne sentralorganisasjonens nummer fordi det var problematisk for 16–17-åringer å få opprettet dette i Brønnøysund, forklarte Kjell Gunnar Larsen.

– Det ble en ulykksalig løsning, men jeg mener fremdeles at dette i bunn og grunn er riktig, sa Larsen.

– Dette gjaldt de fleste lokallagene, skjøt aktor Bjørndal inn.

– Ja, men det er uvesentlig, for reelt sett var de egne lag, og kunne ta penger ut av sine konti som de ville, svarte Larsen, hvorpå aktor fant fram organisasjonens vedtekter for å underbygge sin oppfatning.

– Aldri mottatt kontanter

I fortsettelsen understreket Larsen at han selv aldri mottok noen av de kontantene som ble tatt ut av lokallagenes konti, som det på flere punkter er anført som alternativ i tiltalen for hvitvasking av de midler som ble skaffet til veie gjennom bedrageriene han og de medtiltalte beskyldes for.

– Når det også står som alternativ at pengene er satt inn på «mine» konti, så dreier dette seg om Haugesund SOS Rasisme sin foreningskonto. Den var opprettet med mitt personnummer, men det var utelukkende foreningens penger som gikk inn og ut av denne kontoen, forklarte Larsen, og understreket at han ikke har tatt ut en krone til privat bruk.

Løpende etterforskning

Mens rettssaken pågår i Haugaland tingrett, fortsetter økoteamet ved Sør-Vest politidistrikt sin etterforskning i saken, og nye dokumenter blir hele tiden lagt til den omfattende bunken som nå har passert 50.000 sider.

– Det kommer hele tiden fram nye opplysninger i saken gjennom de tiltaltes forklaringer. Dette er vi nødt til å gripe tak i og sjekke, forklarer politioverbetjent Einar Endresen, som har vært hovedetterforsker i saken.

Nye dokumenter er bare ett av flere forhold som fremdeles setter tidsrammen for rettssaken under press.

I går gjorde tingrettsdommer Signe Lundegård det klart at alle de ekstra ukene som er lagt til saken undervegs, nå er brukt opp, og at en må ta nye grep for å unngå å måtte legge til enda flere uker.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken