Belyste en flik av saken

Sjekker medlemslister: Politioverbetjent Jarle Grindheim (t.h.) konfererer i retten med den hovedtiltalte i saken, tidligere leder Kjell Gunnar Larsen. Foto: John Arne Bauge

Sjekker medlemslister: Politioverbetjent Jarle Grindheim (t.h.) konfererer i retten med den hovedtiltalte i saken, tidligere leder Kjell Gunnar Larsen. Foto: John Arne Bauge

Artikkelen er over 4 år gammel

Politioverbetjent Jarle Grindheim brukte hele dagen på å gjennomgå noen få hundre navn på medlemslistene. Det er langt igjen til 40.000.

DEL

HAUGESUND: – Dette går jo fryktelig sent, men samtidig går det altfor fort, sukket advokat Erik Lea, som forsvarer den hovedtiltale tidligere leder i SOS Rasisme.

Politiet vil ikke gjennomgå alle de tusentalls navn på medlemslistene på samme detaljnivå – ja, ikke i det hele tatt, men basere seg på et statistisk resonnement rundt de feil som kan påvises i et utvalg av medlemslistene. Retten må avgjøre om det er godt nok.

Gikk vill i detaljene

Jarle Grindheim er den første av flere politifolk som skal fortelle Haugaland tingrett om måneders arbeid med å lete fram de oppgitte medlemmene og analysere funnene. Det har vært en krevende oppgave, og Grindheim måtte flere ganger erkjenne at også etterforskerne har gått seg vill i mengden av dokumenter og opplysninger. Larsens forsvarer Erik Lea passet på at disse ikke ble forbigått i stillhet.

– Skal vi bruke tid på dette, så kan vi holde på helt til sommeren, avbrøt dommeren, Signe Lundegård, da vitnet, aktorat og forsvarere kastet replikker mot hverandre i et spørsmål som strengt tatt ikke hadde betydning for den omfattende bedrageritiltalen.

Rettssaken gikk i går inn i sin 8. uke, som etter den opprinnelige planen skulle vært den siste. Men ennå gjenstår i alle fall fem uker, og både dommer Lundegård og alle de andre aktørene vet at de ligger veldig på etterskudd også i forhold til de reviderte planene.

– Aldri meldt meg inn

Da denne saken begynte å rulle, sendte SOS Rasisme ut 15.000 brev til medlemmer som var vervet i omfattende kampanjer, for å verifisere medlemskapet. Organisasjonen har oppgitt at 326 brev kom uåpnet i retur, men Grindheim fortalte at politiet har beslaglagt langt over tusen slike brev.

Derimot er de enige om at det kom 1.033 svar, og det var disse Jarle Grindheim brukte tid på i retten i går.

Mange hadde krysset av på at de aldri har meldt seg inn i SOS Rasisme. En god del av disse er da strøket fra medlemslistene, mens andre er blitt beholdt som grunnlag for søknader om stattlig støtte til organisasjonen. Kjell Gunnar Larsen forklarte at dette var de som likevel hadde skrevet seg opp på verveskjema og betalt sin kontigent.

– Vi sammenlignet også skriften på verveskjemaet og underskriften på svarbrevet, la han til.

Dette er frekt ...!

Mange reagerte sterkt på å få tilsendt brevet fra SOS Rasisme høsten 2009 og ga skriftlig utrykk for at det var både frekt og juks at de var registrert som medlemmer. «Forkastelig!» «Bare tull!», «Fullstendig ukjent!», «Ingen ting av informasjonen stemmer!» og «Ikke medlem. Vil ikke ha noe med dere å gjøre!» er andre eksempler på tilbakemeldinger i Grindheims utvalg.

Blant de som har gitt tilbakemelding om at de ikke var medlem, men likevel beholdt på medlemslistene, hadde Jarle Grindheim navn for navn søkt opp personene i folkeregisteret. På den måten avdekket han masse feil i avskriften av navn og adresser fra de håndskrevne verveskjemaene, noe som gjorde indentifiseringen av medlemmene enda vanskeligere, men han fant også en del dobbeltføringer og andre feil som vil bli tillagt vekt i påtalemyndighetens vurdering av hvorvidt straffbare forhold er begått.

Feil fødselsår

En gjenganger blant disse var at mange var ført opp i medlemslistene med familiemedlemmer som Grindheim ikke kunne finne igjen i folkeregisteret. Og han passet på å presiserer at det bare betyr at han ikke har funnet dem, ikke at de ikke finnes. Advokat Lea passet på sin side på å dokumentere at det var samsvar mellom medlemslistene og de navn den vervede selv hadde ført opp på verveskjemaene.

Et annet misforhold var fødselsårene: Flere som etter folkeregisteret var født til dels lenge før 1983, var både i verveskjema og medlemslister ført opp med fødselsår etter 1983. På den måten ble de telt med i grunnlaget for støtte, som bare gikk til tellende medlemmer under 26 år.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken