Gå til sidens hovedinnhold

Alle ba om frifinnelse

Klokka 15.02 slo dommeren klubba i bordet for siste gang

Artikkelen er over 5 år gammel

– Alt vi har brukt tid på her i retten, munner ut i ingenting. Det har vært en eiendommelig opplevelse.

SOS RASIMSME: På rekke og rad sto forsvarerne fram i retten på siste dag etter fire måneders forhandlinger og erklærte at de hadde vært vitne til en underlig rettsprosess.

Alle sammen, bortsett fra én, ba om full frifinnelse for sine klienter, både på formelt og bevismessig grunnlag.

Unntaket var advokat Espen A. Solberg som forsvarer Bård Frantzen, som i sin tid meldte seg ut av SOS Rasisme og gikk til politiet og tilsto hva han hadde vært med på av juks med kursstøtte og erkjente delvis straffskyld på dette ene punktet. De andre forsvarerne avviste hans vitneprov.

En ren hevnaksjon?

Advokat Bjørn Vikse gikk lengst i så måte, da han som forsvarer for Jan Erik Skretteberg la fram kontoutskrifter for at Skretteberg kjøpte og spiste pølser i Oslo, der han etter egen forklaring var på kurs, og ikke oppholdt seg i Berlin samme helgen, hvor han ifølge Frantzen forklaring holdt en innledning på møtet.

– Skretteberg måtte bevise sin uskyld, og på dette punkt har påtalemyndigheten nå akseptert det. Men hva med alt det andre i tiltalen som bygger på Frantzens forklaring? spurte Vikse og minnet om at Frantzen mer eller mindre ble kastet ut av organisasjonen og har uttalt at han var ute etter hevn.

Aktor har under saken gjort det klart at Frantzen er et avgjørende vitne for bedrageritiltalen om juks med kurs.

– Straffet som samboer

– Da jeg ble oppnevnt som forsvarer for Anne Elisabeth Hansen, forsto jeg ikke hvorfor hun var tiltalt, og jeg er ikke blitt mye klokere etter fire måneder i retten, innledet advokat Ingrid Lauvås sitt sluttinnlegg.

Fra aktors prosedyre onsdag noterte hun tre argumenter for sin klients skyld: Hansen hadde vært leder i to lokallag, var bærer av en ukultur i organisasjonen og tilhørte den indre kjerne.

– Det er ikke ført et eneste bevis for at hun har vervet noen medlemmer i det hele tatt i de to lokallagene. Og om hun har vært bærer av en ukultur, hvordan i all verden skal en da formulere hennes subjektive skyld? spurte forsvareren, som på det tredje punktet konkluderte med at det nærmeste Anne Elisabeth Hansen har kommet den indre kjerne i SOS Rasisme, er at hun har sittet sammen med dem i fire måneder på tiltalebenken.

– Hun har ikke vært en del av den sentrale ledelsen i SOS Rasisme og ville aldri vært tiltalt i denne saken om hun ikke var samboer med Kjell Gunnar Larsen. Det er ikke straffbart, sa forsvareren.

Stolte på de som kunne

Det var advokat Håkon Velde Nordstrøm som forsvarer for den medlemsregisteransvarlige haugesunderen Bjarne Stokke, som kom med hjertesukket om at alt det retten har brukt mest tid på i løpet av de siste fire månedene, nå har munnet ut i ingenting. Politiets etterforskere har i dagevis forklart hvordan de har gjennomgått verveskjema og medlemslister for å beregne det reelle antall medlemmer i SOS Rasisme – men retten ser jo at dette ikke kan gi grunnlag for domfellelse, sa forsvareren, direkte henvendt til retten.

For sin egen klient sa Nordstrøm at Stokke var trygg på at de som kunne regelverket i organisasjonen, hadde en riktig forståelse av det, og at han heller ikke derfor kan dømmes for å ha vært med på det påståtte jukset.

Advokat Odd Erik Osmundsen presenterte samme konklusjon for sin klient Henrik Ormåsen.

Oppga enda en skanse

Påtalemyndigheten har vært drevet fra skanse til skanse i retten de siste dagene, og også i sin aller siste replikk måtte aktor Hallvard Gardshol Bjørndal frafalle punkter fra den lange tiltalen. Han erkjente at advokat John Christian Elden har rett i at uriktige opplysninger i søknader om offentlig støtte, ikke er dokumentfalsk i lovens forstand. Bjørndal måtte derfor frafalle også de fem gjenstående av de sju tiltalepunktene om dette for daglig leder Kjell Gunnar Larsen og styreleder Trond Thorbjørnsen, og økte av den grunn den betingete delen av straffepåstanden for dem med tre måneder.

Bjørndal holdt derimot fast på at bedrageribestemmelsen påtalemyndigheten har anvendt på medlemsjukset, er anvendelig som grunnlag for domfellelse i denne saken.

Dette er saken

  • SOS Rasisme ble startet i 1985 etter inspirasjon fra SOS Racisme i Frankrike. Formålet var «å skape en bred allianse mot den økende rasismen – enten det er organisert rasisme/nazisme, statlig rasisme eller hverdagsrasisme».
  • SOS Rasisme hadde sitt hovedkontor i Haugesund med haugesunderen Kjell Gunnar Larsen (59) som registrert daglig leder.
  • Organisasjonen fikk årlige tilskudd fra Fordelingsutvalget under Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og frifondsmidler gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).
  • I august 2009 kom LNU på kontroll som førte til tvil om medlemstallene var korrekte. Fordelingsutvalget bestemte å holde tilskuddet for 2010 tilbake i påvente av kontroll, mens LNU avslo søknad om tilskudd for 2009 og krevde tilbakebetalt 9,7 millioner kroner i utbetalt støtte for 2007 og 2008. SOS Rasisme har hevdet at organisasjonen talte 37.000 medlemmer i 2008. Ifølge LNU er det reelle tallet trolig om lag 5.000.
  • SOS Rasisme avviste alle beskyldninger, men ble i november 2011 dømt i Haugaland tingrett til å tilbakebetale 9,7 millioner kroner til LNU.
  • Samtidig iverksatte Haugaland og Sunnhordland politidistrikt etterforskning mot SOS Rasisme. I en razzia i organisasjonens lokaler i Haugesund gjorde politiet omfattende beslag i februar 2012.
  • I desember 2011 stevnet også Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) SOS Rasisme for 6,8 millioner som BLD mente organisasjonen uberettiget hadde fått utbetalt etter å ha oppgitt for høye medlemstall. I oktober 2012 fikk BLD medhold i sitt krav i Haugaland tingrett. Begge dommene ble rettskraftige før jul 2011.
  • I november 2014 gikk politiet til aksjon mot boligen til daglig leder i SOS Rasisme, Kjell Gunnar Larsen, og pågrep ham og samboeren. Larsen ble varetektsfengslet, først for fire uker, senere for tre nye.
  • I september 2015 tok statsadvokaten i Rogaland ut tiltale mot åtte personer i organisasjonen, fire av dem bosatt i Haugesund. Straffesaken startet i Haugaland tingrett 11. januar 2016 og skulle vare i åtte uker, men ble avsluttet først i går – etter 17 uker i retten.
  • Denne uken har påtalemyndigheten redusert og helt frafalt flere punkt i bedrageritiltalen fra 16,8 mill. kroner til 3,1 millioner for de fleste tiltalte.

 

LES OGSÅ:

Kommentarer til denne saken