Turtipset denne helgen legger vi til Etne, nærmere bestemt Litledalen, og stigane fra Hardeland til Løkjelsvatn. En kjører forbi Hardeland kraftstasjon til parkeringsplass merket med T. Herfra følger en vei oppover forbi et lite gardsbruk, og videre merket sti oppover mot stigane opp til de to hyttene som Haugesund Turistforening har ved Løkjelsvatnet.

Stien opp stigane er et kapittel for seg. Hvis du virkelig lider av høydeskrekk bør du muligens avstå, men turen opp er verd både slitet og «høydeskrekken» Stigane er nye og boltet fast i fjellet. Etter hvert som man kommer oppover får man en fantastisk utsikt som bonus.

Ved Løkjelsvatnet Har Haugesund Turistforening to hytter. Den gamle brakka, bygd i 1918 skulle huse dambyggerne og ei kokke. I enden av brakka mot utedoen er «turistrommet» med to køyer og vedovn. I konsesjonsvilkårene var det inntatt en klausul om at «turistrommet» skulle brukes av farende folk i fjellet. Det skulle være ulåst. Det står inntakt i dag. I andre enden av brakka sto ei smie. Her holdt smeden til med sin smiebelg hvor han kvesset mineringsborene sine. Den nye hytta ble tatt i bruk senhøstes 2002. Jettegryter ser man fra demningen retning vest.

Da fossene ble gullgruve. Hardelandsfossen ble i 1900 kjøpt opp av et parnerskap under ledelse av Johan Isdahl og Johan Bugge for 5100 kroner. Samme året kjøpte de retter i Suelva fra Hardelandsvatnet og ned til Litledalsvatnet, og innen 1912 hadde de kjøpt alle retter med Løkjelsvatnet for tils. 8000 kroner. I 1916 solgte de alle retter videre til Haugesund kommune for 500.000 kroner. I 1916 startet så utbyggingen i Litledalen. På de meste arbeidet 3-400 mann under anleggsarbeidene. Den ble fullført i 1920. Kraftstsjonen på Hardeland ble bygget i 1950.

Fra Løkjelsvatnet har en flere muligheter til å ta seg tilbake til utgangspunktet. En kan ta turen til Hardeland via Onsteinstølen. En følger merket løype mot Storavass, tar av til venstre mot Onsteinstølen. Herfra går stien videre ned Hestasprenget. Følg så bekken nedover til gårdene på Hardeland. Stien er ikke merket. Det andre alternativet er å følge merket løype til Grindheimsvatnet, og følge traktorvegen nedover til Skarstøl. En fin dagstur med muligheter for overnatting på hyttene.

TURFAKTA

VARIGHET:

Hardeland-Løkjels ca. 1-2 timer

Løkjels-Onsteinstølen/Hardeland ca. 1 ½-2 timer

Løkjels-Skarstøl ca. 2 timer

FRA HAUGESUND:

Hardeland ca. 1 time og 5 min.

PARKERING:

Gratis

KART:

Turkart-serien Indre Etnefjell