På mandag stemte heldigvis et overveldende flertall i Karmøy kommunestyre mot en forlengelse av Haugalandspakken. Bare 11 representanter stemt for en forlengelse: Hele Arbeiderpartiet, sammen med én representant fra KrF og de to uavhengige representantene Simonsen og Wisnæs.

Haugalandspakken ledes frem til sommeren av Arne Bergsvåg (Sp), og dagen etter kommunestyrevedtaket undret han seg over at Karmøy sa nei, siden det faktisk var Karmøys to representanter i Haugalandspakkens styringsgruppe – Nilsen (Ap) og Grindhaug (KrF) – som for styringsgruppen tidligere fremmet forslaget om en forlengelse av Haugalandspakken. Dette forslaget ser de altså ut til å ha fremmet helt på egenhånd, uten å ha konferert med de andre partiene i kommunestyret. En ganske utrolig og lite demokratisk praksis av ordfører og varaordfører i så tilfelle.

I Grindhaugs eget KrF var det altså fem av seks som stemte mot en forlengelse – så han hadde altså ikke engang støtte i eget parti. Hvordan er dette egentlig mulig, Grindhaug? Er det så dårlig kommunikasjon internt i Karmøy KrF?

På tirsdag kunne vi lese at Bergsvåg og flertallet i fylkesutvalget – til tross for Karmøys nei – jobber iherdig med en forlengelse av Haugalandspakken, da for de andre kommunene som er med i Haugalandspakken (siden Haugalandspakken i 2007 ble etablert uten Karmøy kommune).

Det er bare en aldri så liten hake ved det fantasifulle arbeidet til fylkesutvalgts flertall (bestående av Ap, H, KrF, Sp og Venstre), og det er at de andre kommunene på Haugalandet har sagt ja til å bli med inntil 3,5 år videre under forutsetning av at de får en gitt liste med prosjekter finansiert. Nå når Karmøys bommer stenges (eller åpnes, alt etter hvordan man ser det) om 4,5 måned vil det selvsagt ikke være penger nok til alle disse prosjektene – som altså ligger som en forutsetning for de andre kommunenes samtykke til å forlenge Haugalandspakken. Dette siden Karmøys bommer tar inn nærmere 40 prosent av Haugalandspakkens bominntekter. Bergsvågs regnestykke går ikke lenger opp, og kan vel best karakteriseres som skittent spill – eller i hvert fall som urent trav.

Bergsvågs og fylkesutvalgets forslag om å gå videre med planene om forlengelse vil altså medføre enda mer pengemangel og krangel i Haugalandspakken – hvis kommunene og Samferdselsdepartementet mot formodning godtar en slik forlengelse frem til 2027. Trøsten får være at krangelen og innkrevingen i hvert fall fortsetter uten Karmøy.