ANLEGG: Etter at kommunestyret i Karmøy gikk inn for å ekspropriere arealer i oktober, har det vært stille rundt Fjord Motorpark – bortsett fra all støyen rundt Frp-politikerne da.

Men det betyr ikke at styret i Fjord Motorpark ligger på latsiden.

– Vi avventer nå bare rådmannens innstilling i forkant av kommunestyremøtet 5. februar, og selvsagt selve beslutningen for eventuelt videre prosess med forhåndstiltredelse, sier styreleder André Kidess i Fjord Motorpark om veien videre.

Han viser ellers til siste statusoppdatering på motorparkens Facebook-side, der styret la ut en kort oppdatering for noen uker siden:

  •  «Kommunestyret vedtok 23. oktober rådmannens forslag til ekspropriasjon av arealer til fordel for Fjord Motorpark. Både grunneierne og nabogruppen påklagde vedtaket innen de gjeldende frister.


 

  • Den 11. desember avviste kommunestyret nabogruppens klage med henvisning til at nabogruppen ikke hadde rettslig klageinteresse.
     
  • Kommuneadministrasjonen arbeider nå med å gjennomgå grunneiernes klage og utarbeide forslag til vedtak. Rådmannens innstilling til enten å avvise eller godkjenne klagen fra grunneierne behandles endelig i førstkommende kommunestyremøte 5. februar 2018.
     
  • Etter et eventuelt vedtak fra kommunestyret til fordel for Fjord Motorpark, gir rådmannen fullmakt til å: 1) Begjære skjønn i saken, dvs. rådmannen sender skjønnsbegjæring til tingretten. 2) Så snart skjønnsbegjæring er sendt vil rådmannen søke fylkesmannen om forhåndstiltredelse av arealene. Saksbehandlingstiden hos fylkesmannen vil variere alt mellom 4–8 uker.

 

  • Styret evaluerer nå tilbud fra ulike entreprenører, og vil i løpet av neste uke gå inn i en forhandlingsfase. Vi antar at forhandlingsfasen vil foregå i ytterligere 1 måneds tid før konklusjon».

Når Haugesunds Avis spør om forhandlingsfasen, hvor mange entreprenører som er med og prisen på anlegget, svarer Kidess følgende:

– Jeg kan dessverre ikke si noe foreløpig. Denne prosessen tar lengre tid enn antatt og vi skal gjennom nye runder med entreprenørene.

Den siste priskalkylen på Fjord Motorpark var 117 millioner kroner.