– Det er en vanskelig sak

Bruken av Haugesund stadion skal behandles i formannskapet i første møtet etter sommerferien.