Vard vil ha fem FKH-spillere

Vard-trener Kolbjørn Fosen vil ha minst tre forsterkninger før returen til 2. divisjon. Og han ser først og fremst mot gamle kjente i FKH.