Stort overskudd og optimisme

Rival gikk med 470.000 kroner i overskudd i 2018. Nå vil håndballklubben ha flere medlemmer og bedre fasiliteter i Haugesund.