ØKONOMI: Det viser beregninger som Haugesunds Avis har gjort.

Vi har nemlig fått en oversikt over hva de forskjellige idrettslagene i Haugesund har fått i statlige og kommunale tilskudd de to siste årene (se egen tabell), og tilskuddene er nesten de samme.

Men oversikten viser at bare 22 av 48 idrettslag fikk kommunale tilskudd i fjor – en nedgang på fem fra året før.

Det har kostet idrettslagene over 200.000 kroner i året.

Skuffet over tallene

Leder i Haugesund Idrettsråd, Ole Kristian Halvorsen, legger ikke skjul på at han er skuffet over tallene.

– Det er skremmende dårlig, slår han fast.

Ifølge Halvorsen har de fleste av disse idrettslagene heller ikke søkt om tilskudd.

– Hvorfor ikke?

– Det kan være flere grunner til det. Kanskje klarer de ikke å levere søknad, kanskje har de ikke orden på medlemslister og regnskap, eller kanskje er informasjonen fra Haugesund kommune for dårlig, sier han.

Ifølge Halvorsen er det de små og mellomstore idrettslagene som er synderne, og han mener de nå må kjenne sin besøkelsestid.

– Her må idrettslagene gå i seg selv og spørre seg om de ikke trenger disse midlene. Det kan være snakk om mye penger, sier han.

Skal få orden i sysakene

Sentrum Karateklubb er et av idrettslagene i Haugesund som ikke har søkt om kommunale midler.

Karateklubben har fått rundt 30.000 kroner i statlige tilskudd de to siste årene, og kunne trolig fått like mye i kommunale tilskudd.

Leder Alf Ronny Fagerland tar selvkritikk.

– Det er mye penger for oss, men jeg har rett og slett ikke hatt kapasitet til å følge med, sier Fagerland, som også er trener i klubben.

Nå håper han at et nytt styre kan gjøre det bedre.

– Vi prøver å få orden i sysakene, sier Fagerland.

Etterlyser flere søkere

Idrettssjef i Haugesund kommune, Kjell Einar Bergsager, etterlyser flere søkere.

– Jeg synes det er rart at ikke flere søker, og vi vil gjerne ha flere på banen, sier han.

Haugesund Idrettsråd mener Haugesund kommune stiller for strenge krav. Men det avviser kommunen.

Haugesund kommune forlanger medlemslister, revidert regnskap og årsrapport når idrettslag skal søke om kommunale tilskudd.

– De stiller større krav enn staten, sier leder i Haugesund Idrettsråd, Ole Kristian Halvorsen.

Han viser til det statlige tilskuddet som bare krever idrettsregistrering, og mener kommunen også bør gjøre det samme.

Leder i Sentrum Karateklubb, Alf Ronny Fagerland, er enig.

– Jeg synes de er for omstendelige i kommunen, sier han.

Idrettssjef i Haugesund kommune, Kjell Einar Bergsager, avviser kritikken.

– Jeg tror ikke vi er for strenge, og visse minimumskrav må vi ha, sier Bergsager.