HAUGESUND: Som Haugesunds Avis har fortalt tidligere, planlegger Haugesund Pistolklubb og Haugesund Curlingklubb å bygge en ny flerbrukshall i Haugesund Idrettspark.

Mandag kveld holdt klubbene et åpent informasjonmøte om hallplanene. Hallen, som skal bygges foran Haugesund Ishall, er planlagt som en inngangsport til Haugesund Idrettspark.

- Vi skal ha et åpent anlegg der folk skal føle seg velkomne. Det skal være et sted å være, også for dem som driver med andre idretter enn pistolskyting og curling, sier leder i Haugesund Curlingklubb Kjetil West og lokker med et fellesareal på 250 kvadratmeter.

Vil ikke ut med pris

Verken han eller leder i Haugesund Pistolklubb Kjell Olav Nuntun vil offentliggjøre prislappen på anlegget.

- Vi har et prisoverslag, men ønsker å kvalitetssikre tallene før vi går ut med dem, sier Nuntun.

Det neste som står på programmet er å få hallplanene politisk behandlet i Haugesund kommune. Partene ønsker tomt av kommunen og trenger også en kommunal driftsgaranti for å få tildelt spillemidler.

Den 3.000 kvadratmeter store hallen skal ha pistolskyting i kjelleren og curling i etasjen over.

Målet er byggestart i mai 2016 og ferdigstillelse før året er omme.