SYKKEL: I forrige uke møttes lederne for flere av distriktets største sykkelritt til et møte. Til stede var Jan Erik Søvig (Hårfagrerittet), Håkon André Waage (Steinsvikrittet), Dag Tormod Milje (Nedstrandrittet) og Lars-Øyvind Alvestad (Boknasprinten).

– Vi snakket om muligheten for et samarbeid. Det fant vi fort ut at det er rom og klima for. Men hvilket nivå samarbeidet blir på, gjenstår å se, sier rittleder i Steinsvikrittet, Håkon André Waage.

Nå diskuteres samarbeid ute i de ulike rittene. I neste uke skal partene møtes igjen. Der tar de med seg innspill fra sine ritt og diskuterer videre.

Ungdom i søkelyset

På spørsmål om hva samarbeidet kan bestå i, er Waage ordknapp.

– Foreløpig kan vi ikke si så mye. Men noe av det vi har snakket om, er å gjøre noe for ungdom. Både for å få ungdom på sykkelen og ikke minst delta i ritt. Det er relativt lett å få deltakere til barneritt. Og voksne har ofte enten en bedrift bak seg eller har en egenmotivasjon. Ungdom er vanskeligere å lokke med, forklarer Steinsvikrittets mann.

Møtet kom i stand etter et initiativ fra daglig leder i Hårfagrerittet, Jan Erik Søvig. Han bekrefter at samarbeidet i første omgang handler om ungdom.

– Vi må få fatt i ungdommen. Det er hovedfokus nå, sier Søvig.

Men partene vil ikke fortelle hva de skal gjøre for å få lokke til seg den yngre generasjonen.

– Vi håper å komme ut med det i slutten av måneden, sier Hårfagrerittets daglige leder.

Kan bli mer

Han utelukker ikke at rittene kan samarbeide om mer hvis dette blir en suksess.

– Vi ser ikke på hverandre som konkurrenter, kanskje bortsett fra på sponsorsiden. I stedet utfyller rittene hverandre, mener Jan Erik Søvig.