ARBEIDSLIV: Det blir stadig flere mottakere av arbeidsavklaringspenger i Rogaland. Haugesund, Sandnes, og Karmøy hadde ved utgangen av første kvartal høyest andel AAP-mottakere med 4,7 prosent av de mest befolkningsrike kommunene, mens Stavanger og Sola hadde lavest andel med henholdsvis 3,5 og 3,3 prosent.

I begge kommunene øker antallet. Det samsvarer med trenden i Rogaland. Det melder Nav i en pressemelding fredag.

Ved utgangen av første kvartal var det 12.658 mottakere av AAP i Rogaland. Sammenlignet med samme kvartal i 2022 har det økt med 6,8 prosent. Fra forrige kvartal økte antallet med 305 personer.

Kan være en forklaring

Antallet AAP-mottakere utgjør nå 4,1 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år. Det er på samme nivå som i resten av landet.

– Det er normalt at antallet AAP-mottakere øker i starten av året, blant annet som følge av sesongvariasjoner i arbeidsmarkedet og i sykefraværet, sier direktør i Nav Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

– Noe av økningen sammenlignet med samme kvartal i fjor kan også forklares med endringer i regelverket, og at det var færre som sluttet å motta ytelsen i fjor, fortsetter hun.

I aldersgruppen 18 til 29 år var det ved utgangen av mars 2.695 mottakere av AAP. Det utgjør 3,7 prosent av befolkningen i aldersgruppen. Snittet for landet er på 3,4 prosent.

Blant mottakerne av arbeidsavklaringspenger har 21 prosent innvandrerbakgrunn. For de under 30 år er andelen like under åtte prosent.

Mange med depressive lidelse

Av de store diagnosegruppene utgjør psykiske lidelser den største gruppen med 43 prosent av mottakerne i Rogaland.

Muskel- og skjelettlidelser utgjør 29 prosent. For de under 30 år utgjør gruppen med psykiske lidelser 73 prosent av mottakerne.

– Av de med en psykisk lidelse er det flest med diagnosen depressiv lidelse, sier Haftorsen.

Ved utgangen av 1. kvartal var det relativ lik økning for både kvinner og menn. Kvinner utgjør 60 prosent av AAP-mottakerne. Bildet er det samme for de under 30 år.


januar februar mars
Rogaland 12458 12522 12658
Haugesund 1111 1123 1141
Karmøy 1213 1236 1242
Tysvær 277 275 282
Vindafjord 163 172 170
Bokn 25 26 26
Sauda 107 108 107
Suldal 73 77 77

Flest i disse bransjene

– Blant de som mottar arbeidsavklaringspenger er det flest med siste yrkespraksis innen butikk- og salgsarbeid, helse, pleie og omsorg, og serviceyrker. Dette er yrkesgrupper med flere sysselsatte kvinner enn menn, og kan forklare noe av grunnen til at det er et flertall av kvinner som mottar ytelsen, sier Haftorsen.

Haugesund, Sandnes, og Karmøy hadde ved utgangen av 1. kvartal 2023 høyest andel AAP-mottakere med 4,7 prosent av de mest befolkningsrike kommunene, mens Stavanger og Sola hadde lavest andel med henholdsvis 3,5 og 3,3 prosent.

Ønsker flere bedrifter i Rogaland med på laget

Flere av de som mottar AAP sitter på kompetanse som et etterspurt i dagens arbeidsmarked, og flere har et ønske om å jobbe.

At det er høy etterspørsel i dagens arbeidsmarked, gir også muligheter for de med ulike helseutfordringer. Med tilrettelegging kan flere få en mulighet i arbeidslivet.

– Nav har god kompetanse på arbeidsplasstilrettelegging og kan bistå bedrifter med å finne løsninger. Vi jobber tett sammen med flere bedrifter i Rogaland for personer med ulike helseutfordringer, og vi ønsker enda flere med på laget, sier Haftorsen.